Французький живопис ХVIII-XIX століття. Романтизм

Основні риси романтизму, Франція - його батьківщина. Французький романтизм у живописі, історія його виникнення, його представники доби романтизму та їх світогляд. Принципи та ідеї художників-романтиків. Життя та творчість Ежена Делакруа та Теодора Жеріко.

Подобные документы

 • Визначення поняття та історія виникнення постмодернізму в живописі. Характеристика ознак постмодернізму: наявність готової форми, відсутність будь-яких правил. Концепції постмодернізму, еклектика та фетишизм. Творчість Жерара Гаруста та Йозефа Бойса.

  презентация, добавлен 07.12.2017

 • Авангардизм – напрямок у художній культурі 20 століття. Його батьківщина та основні школи. Нове в художній мові авангарду. Модернізм - мистецтво, яке виникло на початку XX століття. Історія українського авангарду, доля мистецтва та видатні діячі.

  курсовая работа, добавлен 20.02.2009

 • Новий соціальний і духовний досвід та індивідуалістична культура. Романтизм як світовідчуття і напрямок мистецтва. Формування історичного погляду на особу і зумовленого ним художнього методу реалізму. Творчість імпресіоністів і постімпресіоністів.

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Визначення імпресіонізму як художньо–стильового напряму, його принципи, особливості методів і прийомів виразу. Риси імпресіонізму в живописі, музиці, літературі та його значення в світовій культурі. Аналіз вірша "Так тихо серце плаче" П. Верлена.

  контрольная работа, добавлен 26.04.2009

 • Історія створення Стоунхенджу, його опис та дослідницькі відомості. Три етапи зведення, глибокий зміст композиції. Формули та припущення математика Злобіна. Історія розвитку та становлення Лондонського національного музею, опис картин його колекції.

  контрольная работа, добавлен 15.09.2009

 • Дослідження футуризму як авангардистської течії в мистецтві ХХ століття. Форми футуризму в образотворчому мистецтві і літературі. Футуризм в Росії і Україні і його вплив на творчість художників. Творчість Михайла Семенко як лідера українського футуризму.

  реферат, добавлен 22.12.2010

 • Умови культурно-національного відродження України середини XIV ст., його зв'язок із спадщиною і традиціями Київської княжої держави і Європейського мистецтва. Театральне життя на українських землях доби Ренесансу; музика, пісенна творчість, хори, думи.

  реферат, добавлен 28.12.2011

 • Явление европейской культуры в XVIII—XIX веках. Портреты Отто Рунге. Характерные живописные приемы мастеров-романтиков. Искусство романтизма во Франции. Творчество Теодора Жерико и Эжена Делакруа. Роль цвета в создании драматического эффекта в картинах.

  презентация, добавлен 23.12.2011

 • Романтизм - классическое рефлексивное антипросветительское движение в духовной культуре ХVIII-XIX вв. Идейно-социальные предпосылки и эстетика романтического искусства. Художественные формы романтизма в европейской, русской и американской литературе.

  контрольная работа, добавлен 13.11.2016

 • Техніка будівництва давньоруських споруд X-XI століть. Історія Софійського собору та основні принципи його побудови. Внутрішня архітектура. Художня цінність ансамблю монументального живопису. Вивчення особливої цінності фресок, мозаїки та графіті.

  реферат, добавлен 23.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.