Французький живопис ХVIII-XIX століття. Романтизм

Основні риси романтизму, Франція - його батьківщина. Французький романтизм у живописі, історія його виникнення, його представники доби романтизму та їх світогляд. Принципи та ідеї художників-романтиків. Життя та творчість Ежена Делакруа та Теодора Жеріко.

Подобные документы

 • Поняття анімалістичного жанру, історія його появи в стародавні часи та подальшого розвитку. Життєві шляхи В.О. Ватагіна та Є.І. Чарушина - російських графіків, кращих художників-анімалістів XX століття. Особливості зображення тварин на картинах митців.

  курсовая работа, добавлен 13.06.2013

 • Отличительные черты романтизма - идейного и художественного направления в европейском искусстве ХVIII–первой половины XIX вв., пришедшего на смену сентиментализму. Проявления романтизма в творчестве великого русского художника Архипа Ивановича Куинджи.

  курсовая работа, добавлен 30.05.2012

 • Каліграфічний живопис Японії. Ікебана як спосіб розуміння і пізнання навколишнього світу. Сутність ритуалу чайної церемонії. Японські театри, історія їх виникнення, жанри і види вистав. Стилі і основні принципи бойових мистецтв. Традиції пейзажного саду.

  контрольная работа, добавлен 07.04.2011

 • Романтизм как явление европейской культуры в XVIII-XIX веках, реакция на просвещение и стимулированный им научно-технический прогресс. Романтизм в философии, живописи, литературе. Полемика с классицизмом. Мифические мотивы в германском романтизме.

  презентация, добавлен 11.12.2012

 • Аналіз художньої та наукової спадщини, філософських ідей Леонардо да Вінчі, універсальність та багатогранність його особистості. Біблійні образи та образ Мадонни як основні мотиви у творчості Леонардо, його роль в епоху Відродження та світовій культурі.

  курсовая работа, добавлен 09.11.2010

 • Сюрреалізм як нове віяння в живописі. Періодизація творчого шляху Сальвадора Далі. Життя в Америці, останні роки життя. Живописні асоціації. Творчий метод створення картин. Дизайнерська діяльність. Вклад в розвиток скульптури. Композиційний склад картин.

  курсовая работа, добавлен 27.05.2014

 • Масова культура і її роль у сучасному світі. Відродження загальнолюдських цінностей і гуманізація культури. Становлення світової культури. Франкфуртська школа соціології. Художні течії: від романтизму до реалізму. Перехід від капіталізму до імперіалізму.

  реферат, добавлен 24.07.2012

 • Життя і творчість Дж. Ноймайєра. Шлях до визнання, його творчі досягнення. Аналіз впливу діяльності балетмейстера на розвиток сучасної хореографії. Особливості балетмейстерської роботи хореографа та його експериментів у напрямку "симфонічного танцю".

  курсовая работа, добавлен 03.02.2011

 • Основні риси і різноманітність художнього життя періоду "Срібного століття". Розвиток нових літературних напрямків: символізму, акмеїзму та футуризму, та їх основоположники. Історичні особливості та значення Срібного століття для російської культури.

  реферат, добавлен 26.11.2010

 • Життєвий шлях і творче становлення видатного українського художника та скульптора Олександра Архипенка, його перші виставки та популярність. Джерела новаторства та впливи Архипенка на модерну скульптуру, особливість і самобутність його відомих творів.

  дипломная работа, добавлен 02.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.