Французький живопис ХVIII-XIX століття. Романтизм

Основні риси романтизму, Франція - його батьківщина. Французький романтизм у живописі, історія його виникнення, його представники доби романтизму та їх світогляд. Принципи та ідеї художників-романтиків. Життя та творчість Ежена Делакруа та Теодора Жеріко.

Подобные документы

 • Історичні передумови виникнення романтизму - європейського піднесення духу, що охопило всі країни Європи, впливаючи на політику, людську гідність, філософію, науку, живопис, архітектуру, музику, релігію та поезію. Представники німецького романтизму.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2010

 • Дослідження причин виникнення романтизму та його специфічних рис. Пафос історизму й діалектики в філософії, художній критиці і художній творчості романтиків. Інтерес до національної проблематики. Роль братств у розвитку української освіти в VI-XVI ст.

  контрольная работа, добавлен 17.08.2011

 • Виникнення контркультури, романтичний корінь контркультури, його спадкоємність романтизму XIX в. Дозвілля як нова цінність. Контркультура як нова епоха, відмова контркультури від принципу професіоналізації, естетика повсякдення. Людина як митець.

  реферат, добавлен 10.01.2010

 • Поняття флешмоба і характерні риси його проведення. Основні принципи цієї акції. Загальноприйняті правила флешмоба, його ідеальний сценарій, історія виникнення. Види флешмобу. Український флешмоб як рух, особливості його прояву у творах мистецтва.

  презентация, добавлен 26.01.2014

 • Перша поява картин у стилі фовізму на виставці у Парижі (1905 р.). Основні представники даної течії у французькому живописі. Творчий шлях Анрі Матісса. Експресивні картини-ландшафти Андре Дерена та пейзажі Моріса де Вламінка. Художня манера Альбера Марке.

  презентация, добавлен 01.04.2014

 • Правлячі династії Іспанії ХІХ ст. Хронологія подій у першій половині ХІХ ст. Домінуючі напрями в літературі. Представники романтизму, їх творчий спадок. Костумбризм, публіцистика, живопис Іспанії. Творчість Франсиско Гойі. Розвиток струнної музики.

  презентация, добавлен 20.12.2011

 • Формування у Франції на початку XX ст. нового напряму в мистецтві, що отримав назву "сюрреалізм". Поєднання сну та реальності в творах художників-сюрреалістів. Прояв сюрреалізму в українській культурі, його еволюція та місце у сучасному живописі.

  презентация, добавлен 24.09.2011

 • Бароко як стиль європейського мистецтва та архітектури XVII–XVIII століть, історія його становлення та розвитку. Характерні риси доби бароко в архітектурі і живописі Іспанії і Італії. Риси європейського бароко в декоративному українському мистецтві.

  реферат, добавлен 07.04.2011

 • Термином "романтизм". Романтизм в литературе и искусстве. Историко-художественное значение Романтизма. Романтизм в литературе. Романтизм в России. Изобразительные искусства. Реакционный Романтизм в Германии, Англии и России. Музыка. Театр.

  реферат, добавлен 13.03.2007

 • Романтизм - оппозиция классицизму и форма художественного мышления XIX в., его распространение в Европе. Реализм как художественное направление, пришедшее на смену романтизму. Импрессионизм: новое направление в искусстве. Развитие культуры в Беларуси.

  контрольная работа, добавлен 05.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.