Інформаційна система як частина організаційної системи, її основні характеристики

Інформаційні системи: характеристика, види і властивості. Інформаційно-правова система: поняття та основні елементи. Інформаційні системи цивільної оборони: призначення, вимоги, технічні засоби. Вимоги до збереження інформації при надзвичайних ситуаціях.

Подобные документы

 • Принципи, цілі та завдання, напрямки робіт із захисту інформації. Суб'єкти системи захисту інформації у Російській Федерації. Основні організаційно-технічні заходи, об'єкти та засоби захисту інформації. Види загроз безпеки, матеріальні носії інформації.

  реферат, добавлен 27.03.2010

 • Інформаційні ресурси і технології у науковому дослідженні. Основні базові послуги, що надає Інтернет. Популярні інформаційно-пошукові системи. Пошук, відбір та накопичення наукової інформації. Методи аналізу і обробки первинної статистичної інформації.

  научная работа, добавлен 15.04.2013

 • Комп'ютерні інформаційні системи. Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві. Технологічний процес обробки інформації конкретної задачі в системі. Впровадження в дію автоматизації бухгалтерського обліку.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Розробка сайту "Система активної реклами" для розкрутки сайту в мережі Інтернет, заробітку грошей. Аналіз подібних систем. Інструментальні засоби розробки. Доступ до системи адміністрування. Керівництво програмісту: структура бази даних, основні класи.

  дипломная работа, добавлен 24.09.2012

 • Розвиток у студента навичок роботи з сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями як складової його професійної підготовки. Загальні положення. Перелік завдань, вимоги до їх виконання та критерії оцінювання. Карта самостійної роботи студента.

  методичка, добавлен 25.03.2009

 • Порядок розробки автоматизованої системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України, її призначення та мета створення, загальний опис вхідної та вихідної інформації, основні функції. Вимоги до апаратної системи та архітектура СЕП-2.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Засоби візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем. Принципи прикладного системного аналізу. Принцип ієрархічної побудови моделей складних систем. Основні вимоги до системи. Розробка моделі програмної системи засобами UML.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2012

 • Розробка автоматизованої інформаційно-довідкової системи "Шовкова фея". Область використання системи, визначення функцій, вибір програмних засобів для розв’язання задачі, її комп’ютерна реалізація. Вимоги до ПЗ. Аналіз вихідних даних засобами MS Excel.

  презентация, добавлен 09.09.2010

 • Загальна характеристика комунікацій та інформації. Розвиток інформаційних систем в медичних закладах. Госпітальні інформаційні системи та телемедичні технології. Інформаційні технології в медичній освіті та в науці України, перспективи їх розвитку.

  реферат, добавлен 10.03.2011

 • Інформаційна система НБУ грунтується на використанні інформаційних технологій. Основні функції інформаційної системи реалізуються в процесі роботи на автоматизованому робочому місці (АРМ) спеціаліста. Моделі інформаційних систем НБУ та захист інформації.

  контрольная работа, добавлен 13.08.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.