Інформаційна система як частина організаційної системи, її основні характеристики

Інформаційні системи: характеристика, види і властивості. Інформаційно-правова система: поняття та основні елементи. Інформаційні системи цивільної оборони: призначення, вимоги, технічні засоби. Вимоги до збереження інформації при надзвичайних ситуаціях.

Подобные документы

 • Інформаційні системи - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації, класифікація. Застосування ІС в проектуванні, організаційному і технологічному керуванні; інженерних розрахунках; створенні графічної документації.

  презентация, добавлен 19.03.2011

 • Принцип використання поліморфних списків об'єктів в інформаційно-довідковій системі. Програмна документація. Призначення і область використання. Технічні характеристики. Очікувані техніко-економічні показники. Вимоги до програми та програмного документа.

  курсовая работа, добавлен 14.02.2009

 • Незалежно компільований програмний модуль. Програми: "Облік програмного забезпечення" та "Інвентаризація програмного забезпечення на комп'ютерах мережі". Вимоги до функціональних характеристик основної частини системи. Вимоги до програмної документації.

  курсовая работа, добавлен 14.12.2010

 • Cтворення системи для впорядковування інформації про файли, що зберігаються на компакт-дисках або інших знімних носіях. Загальні вимоги до розробки. Технології розробки Windows-додатків. Опис функціональних можливостей і програмної реалізації системи.

  дипломная работа, добавлен 25.10.2012

 • Класифікація за характером, механізмом та технологією здійснення платежів. Системи міжбанківських розрахунків. Внутрішньобанківські платіжні системи. Системи масових платежів та типу "клієнт – банк". Основні учасники системи карткових розрахунків.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Поняття, визначення і особливості інформаційних мереж органів внутрішніх справ. Інтранет, Екстранет та Інтернет як джерела інформації. Системи програмних, технічних та організаційних засобів для забезпечення оперативного обміну повідомленнями та даними.

  реферат, добавлен 25.11.2010

 • Особливості функціонального складу автоматизованої інформаційної системи Казначейства. АРМ формування розпорядження та реєстру на здійснення видатків державного бюджету автоматизованої системи Держказначейства України. Призначення АС "Казна-Видатки".

  контрольная работа, добавлен 02.04.2010

 • Операційна система як програма, що завантажується при включенні комп'ютера. Основні частини операційної системи DOS та її види. Основні недоліки ОС Wіndows 3.0. Wіndows NT 3.51 як нова технологія Mіcrosoft. Огляд архітектури ОС Wіndows 3.х, 95 та NT.

  реферат, добавлен 11.06.2010

 • Android, iOS та Windows як основні платформи для розробки додатків для мобільних пристроїв. Перелік вимог до програмної системи. Основні вимоги, які є критичними для працездатності мобільного додатку. Аналіз основних напрямків розвитку системи.

  курсовая работа, добавлен 19.08.2016

 • Інформаційна технологія як система методів і способів збору, передачі, нагромадження, збереження, подання й використання інформації на основі застосування технічних засобів, етапи їх розвитку. Розповсюдження та використання інформаційних технологій.

  презентация, добавлен 12.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.