Інформаційна система як частина організаційної системи, її основні характеристики

Інформаційні системи: характеристика, види і властивості. Інформаційно-правова система: поняття та основні елементи. Інформаційні системи цивільної оборони: призначення, вимоги, технічні засоби. Вимоги до збереження інформації при надзвичайних ситуаціях.

Подобные документы

 • Створення програмного продукту для співробітників наукової бібліотеки університету. Виведення бібліометричної інформації із бази даних Scopus. Проектування структури інформаційної системи. Функціональне призначення модулів системи, їх взаємозв’язок.

  дипломная работа, добавлен 21.07.2013

 • Методи, засоби та алгоритми розв'язування задачі. Розробка інтерфейсу програми для забезпечення діалогу: ком'ютер - користувач при роботі з базою даних довідкової системи навчальних закладів. Програма та її опис, призначення. Логічна структура програми.

  курсовая работа, добавлен 14.03.2010

 • Поняття та головні принципи створення системи управління базами даних, їх сутність, основні характеристики та складові елементи, функції та типова структура, типи. Вивчення проблеми та визначення необхідності використання даної системи в економіці.

  реферат, добавлен 03.12.2010

 • Призначення та основні функції, типи та конструкція операційної системи. Історія розробки та вдосконалення основних операційних систем найбільшими виробниками (Unix, Linux, Apple). Порівняльні характеристики операційних систем. Покоління Windows та NT.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2010

 • Постановка задачi інформаційно-аналітичної системи сiльськогосподарських пiдприємств по вирощуванню сої. Комп'ютерна реалізація автоматизованої системи. Схема даних сої на підприємстві. Ескіз головної кнопкової форми. Макет форми: "Дані про сою".

  курсовая работа, добавлен 17.04.2011

 • Робота з фінансово-аналітичною інформаційною системою Project Expert; основні функції та модулі системи, їхній опис. Використання системи для створення інвестиційних проектів, їх аналізу та формування бізнес-плану. Опис послідовності виконання завдання.

  лабораторная работа, добавлен 03.03.2009

 • Мета і призначення комплексної системи захисту інформації. Загальна характеристика автоматизованої системи установи та умов її функціонування. Формування моделей загроз інформації та порушника об'єкта інформаційної діяльності. Розробка політики безпеки.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2013

 • Стан і перспективи розвитку інформаційних систем керування бізнесом. Архітектура корпоративних інформаційний систем (КІС). Інструментальні засоби їх розробки і підтримки. Методи створення автоматизованих інформаційних систем. Система управління ЕRP.

  лекция, добавлен 23.03.2010

 • Принципові рішення, що покладені в основу концепції створення єдиних реєстрів. Критерії для відбору стратегії пошуку правової інформації в Інтернеті. Модель ділового процесу, її використання у Workflow-системах. Організаційне забезпечення ІС ОВС України.

  контрольная работа, добавлен 20.07.2011

 • Технологія пошуку інформації в мережі Інтернет. Можливості спеціальних служб, індексів. Інформаційні ресурси у каталогах. Системи мета-пошуку, пошуку в конференціях Usenet, пошуку людей. Знаходження інформації із застосуванням серверів глобального пошуку.

  реферат, добавлен 20.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.