Інформаційна система як частина організаційної системи, її основні характеристики

Інформаційні системи: характеристика, види і властивості. Інформаційно-правова система: поняття та основні елементи. Інформаційні системи цивільної оборони: призначення, вимоги, технічні засоби. Вимоги до збереження інформації при надзвичайних ситуаціях.

Подобные документы

 • Інформаційні потреби управлінського апарату Глухівської райспоживспілки. Аналіз наявних на ринку програмних продуктів автоматизації управлінської діяльності. Зміни в системі управління після впровадження інформаційної системи управління "Галактика".

  контрольная работа, добавлен 27.07.2009

 • Області застосування і реалізації інформаційних систем, вимоги до них. Призначення та класифікація систем управління базами даних. Основні достоїнства мови SQL. Програмний код додатку. Створення база даних "Мебельний магазин". Лістинг даної програми.

  курсовая работа, добавлен 19.04.2015

 • Предмет і задачі вивчення інформаційних систем в менеджменті. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства та методи їх забезпечення. Характеристика та основні можливості інтегрованої інформаційної системи менеджменту підприємства SAP R/3.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Опис інформації, яка захищається, її властивості, особливості як об’єкта права власності. Визначення інформаційної системи досліджуваного об’єкта, опис ресурсів, потоків. Структурна схема інформаційної системи. Проведення аналізу захищеності об’єкта.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2011

 • Автоматизовані інформаційні системи: поняття та внутрішня структура, розробка її інфологічної, даталогічної та програмувальної моделі. Застосування мови UML до проектування інформаційної системи. Етапи налагодження та тестування розробленої програми.

  курсовая работа, добавлен 26.09.2015

 • Інформація та інформаційні процеси, носії інформації, властивості, форми і способи її подання, кодування повідомлень. Інформаційні процеси: пошук, зберігання, збирання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист та сучасні засоби зберігання.

  методичка, добавлен 15.09.2009

 • Критерії (вимоги) до створення автоматичного робочого місця оператора реєстратури. Обґрунтування вибору середовища програмування та засобів збереження даних. Алгоритм програми. Опис інтерфейсу проекту системи. Програмні модулі та керівництво користувача.

  дипломная работа, добавлен 31.10.2014

 • Стадії життєвого циклу економічної інформаційної системи. Поняття, розвиток економічних інформаційних систем. Класифікація, принципи побудови, функції та інформаційні потоки. Формування вимог до автоматизованої системи. Автоматизація процесів управління.

  реферат, добавлен 03.07.2011

 • Компоненти структурно-інформаційної системи. Розділення інформаційної системи (ІС) на окремі частини (декомпозиція) як метод проектування. Склад і зміст робіт на стадії робочого проектування ІС, його технологічна мережа. Система захисту інформації.

  контрольная работа, добавлен 20.09.2009

 • Інформаційні системи ти засоби їх програмної реалізації. Створення файлу даних на магнітному диску. Опис створення програми. Прийоми проектування і реалізації реляційних баз даних і таблиць в СУБД Visual FoxPro 6.0. Характерна риса файлового підходу.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.