Сальвадор Далі – король сюрреалізму

Дослідження творчого шляху та особистості Сальвадора Далі. Характеристика сюрреалізму, модерністського напрямку у мистецтві ХХ століття, що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомості. Аналіз ідей фрейдизму та ніцшеанства у сюрреалізмі художника.

Подобные документы

 • Сюрреализм как новое направление живописи, его особенности и представители. Условия бессознательного творчества А. Массона и манифест сюрреализма А. Бретона. Биография художника Сальвадора Дали, философское и эстетическое толкование его творчества.

  курсовая работа, добавлен 18.10.2011

 • Сальвадор Дали как человек, жизнь и творчество которого спровоцировали в свое время взрывы восторга и негодования в обществе. Обзор и краткая характеристика наиболее выдающихся работ Сальвадора Дали. Особенность картины "Загадка Вильгельма Телля".

  презентация, добавлен 27.11.2013

 • Історія розвитку театрального мистецтва в Древній Греції, Римі та Середньовічній Європі. Особливості акторського мистецтва Західної Європи XX ст., яке цікаве і своїми відверто формалістичними пошуками, що велися у межах експресіонізму та сюрреалізму.

  реферат, добавлен 30.03.2012

 • Творчество Сальвадора Дали. Описание личности и жизненного пути художника. История сюрреализма как художественного направления. Черты сюрреализма Дали, поиск новых решений, форм в искусстве. Стиль Дали в дизайне, отражение его стиля в разных сферах жизни.

  реферат, добавлен 14.06.2012

 • Вплив соціально-історичних процесів на творчість Івана Мясоєдова. Біографія та основні віхи творчого шляху. Авторські методи стилетворення в монументальному і станковому малярстві, графіці, журнальній ілюстрації та театрально-декоративному мистецтві.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Особливість дослідження творчої спадщини Валерія Ковтуна у контексті розвитку українського балету другої половини ХХ століття. Аналіз висвітлення основних етапів його творчого шляху. Головна характеристика розвитку хореографічного мистецтва України.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Характеристика напрямів розвитку образотворчого мистецтва та художньої культури XX ст. Виникнення нових течій у культурах країн світу: абстракціонізму, футуризму, сюрреалізму, кінетичного мистецтва. Видатні діячі культури епохи та їх основні твори.

  контрольная работа, добавлен 21.06.2011

 • Розвиток мистецтва у стародавньому світі. Художня культура середньовіччя. Формування бароко. Виникнення класицизму, сентименталізму, романтизму, експресіонізму, абстракціонізму та сюрреалізму. Вплив критичного реалізму на духовний розвиток суспільства.

  реферат, добавлен 13.01.2015

 • Характеристика життєвого і творчого шляху Р. Санті, відтворення уявлення ренесансного гуманізму про вільну людину у його мистецтві. Вклад художника в живопис, аналіз його картин, представлених в музеях, естетичні риси фресок та настінних розписів.

  реферат, добавлен 08.04.2016

 • Маніфестантний характер нових принципів у мистецтві Європи. Об'єктивний метод дослідження світу у художників-кубістів. Теоретична програма футуристів. Мондріан як практик і теоретик абстрактного мистецтва. Кандінський про відрив мистецтва від дійсності.

  реферат, добавлен 24.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.