Сальвадор Далі – король сюрреалізму

Дослідження творчого шляху та особистості Сальвадора Далі. Характеристика сюрреалізму, модерністського напрямку у мистецтві ХХ століття, що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомості. Аналіз ідей фрейдизму та ніцшеанства у сюрреалізмі художника.

Подобные документы

 • Дослідження життєвого шляху та творчої діяльності Сальвадора Далі - іспанського художника, одного з найвидатніших сюрреалістів XX століття. Молоді роки та одруження. Художній доробок - найвідоміші картини. Літературні спроби. Музей Далі в Фігуерасі.

  презентация, добавлен 25.01.2015

 • Проведення паралелі між методами психоаналізу та творчими пошуками сюрреалістів. Розгляд відображення символіки в теорії психоаналізу та в сюрреалістичному живописі. Аналіз наповнення картин С. Далі та В. Сафонкіна. Візуальні коди і ідеї сюрреалізму.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Особливості розвитку мистецтва в Іспанії. Емоційність, несподівані ракурси та краса колориту картин Ель Ґреко. Дієґо Веласкес — вершина іспанського живопису. Неперевершений живописець Франсіско Гойя. Представник модерністських течій Сальвадор Далі.

  реферат, добавлен 16.01.2014

 • Дослідження творчого шляху видатного кобзаря, священика, художника і літератора М. Соколовського. Аналіз творчого спадку видатного носія українського народного музичного мистецтва. Суть його внеску у розвиток кобзарсько-бандурного мистецтва ХХ століття.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Основные идеи направления сюрреализма. Условия бессознательного творчества. Биография Сальвадора Дали, становление художника, поиск новых решений в искусстве, основные этапы творчества. Теория параноидально-критического метода. Гала Сальвадора Дали.

  реферат, добавлен 14.04.2013

 • Дослідження поняття та сутності модернізму в живописі та мистецтві, аналіз його основних рис та мети. Аналіз основних напрямів модернізму: абстракціонізму, кубізму, футуризму, сюрреалізму, дадаїзму. Характеристика творчості В. Кандинського, К. Малевича.

  презентация, добавлен 02.10.2017

 • Філософські та естетичні засади сюрреалізму, що характеризується відірваністю від реального світу та нелогічністю. Творчість видатних поетів і художників, що використовували цей напрям. Адаптація А. Бретоном автоматичного письма для потреб мистецтва.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Експресіоністична поезія Гейма. Властивість поезії раннього експресіонізму. Його зв'язок з психоаналізом. Серія робіт "Маски смерті" Райнера. Теоретична програма сюрреалізму Фрейда. Відокремлення сюрреалізму від дадаїзму. Складові частини неодадаїзму.

  реферат, добавлен 24.04.2010

 • Сюрреализм как новое направление живописи, его особенности и представители. Условия бессознательного творчества А. Массона и манифест сюрреализма А. Бретона. Биография художника Сальвадора Дали, философское и эстетическое толкование его творчества.

  курсовая работа, добавлен 18.10.2011

 • Сальвадор Дали как человек, жизнь и творчество которого спровоцировали в свое время взрывы восторга и негодования в обществе. Обзор и краткая характеристика наиболее выдающихся работ Сальвадора Дали. Особенность картины "Загадка Вильгельма Телля".

  презентация, добавлен 27.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.