Сальвадор Далі – король сюрреалізму

Дослідження творчого шляху та особистості Сальвадора Далі. Характеристика сюрреалізму, модерністського напрямку у мистецтві ХХ століття, що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомості. Аналіз ідей фрейдизму та ніцшеанства у сюрреалізмі художника.

Подобные документы

 • Вивчення творчості монументаліста, живописця, графіка та філософа мистецтва Валерія Ламаха, особистість якого вплинула на київське творче середовище середини ХХ століття. Своєрідність сприйняття традицій класичного мистецтва та ідей модернізму В. Ламаха.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Дослідження впливу караваджизму та реалістичного мистецтва Голландії на французьку живопис першої половини XVII століття. Вивчення життєвого шляху Пуссена та Клода Лоррена. Аналіз особливостей розвитку живопису і скульптури в часи правління Людовіка XIV.

  реферат, добавлен 27.11.2015

 • Ознайомлення із діяльністю Анрі Руссо - основоположнику напрямку примітивізму. Вивчення життєвого та творчого шляху "бойчукістів" 20-30 рр. - Катерини Білокур та Марії Примарченко. Розгляд арт-терапії як методу психологічного зцілення особистості.

  реферат, добавлен 25.10.2011

 • Из истории и предыстории сюрреализма. Из истории и предыстории сюрреализма. Журнал "Сюрреалистическая революция". Сюрреалистическое течение - дадаизм. Сюрреализм и фрейдизм. Творчество, личность и сюрреализм Сальвадора Дали. Дали и ницшеанство.

  курсовая работа, добавлен 24.07.2008

 • Характеристика раннього періоду творчості художника Ю. Магалевського та становлення його у майстерні І.Ю. Рєпіна. Опис доробку художника у галузі історичного живопису. Аналіз конфлікту художника із мистецькою критикою першої третини ХХ століття.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Ле Корбюз’є - унікальний дизайнер і архітектор першої половини ХХ століття. П'ять відправних точок сучасної архітектури. Початок творчого шляху, головні принципи домобудівництва. Особливості конструювання меблів і предметів декоративного мистецтва.

  реферат, добавлен 04.03.2013

 • Спротив раціоналізму, утвердження цінності приватного творчого начала - ключові романтичні тенденції мистецтва у європейській культурі другої половини XIX століття. В. Кричевський, М. Жук - відомі творці української професійної кераміки Лівобережжя.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Дослідження особливостей розвитку європейської балетмейстерської школи у XXI столітті. Аналіз творчого шляху Бориса Ейфмана, найвідоміші постановки майстра. Етапи життя та танцювальні імпровізації Вільяма Форсайта. Хореографічні експерименти Матса Ека.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2018

 • Дослідження творчого шляху та музично-педагогічної діяльності Г. Верьовки. Характеристика діяльності Народної консерваторії у Києві. Аналіз особливостей розвитку хорового мистецтва у 1920-ті роки. Вивчення музично-публіцистичної діяльності Г. Верьовки.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Дослідження відображення образу Т. Шевченка в творах неформального лідера української школи монументального мистецтва 60-80-х років XX ст. І.-В. Задорожного. Формування творчої особистості художника у контексті втечі з-під ідеологічних нашарувань.

  статья, добавлен 06.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.