Етика ділового спілкування у педагогічному колективі

Види та особливості усного та писемного ділового спілкування. Техніка ділового мовлення. Морально-психологічний клімат у колективі. Основні норми та принципи моральної регуляції. Вимоги до культури спілкування. Комунікативна поведінка викладача.

Подобные документы

 • Розгляд "Етики ділового спілкування" як навчальної дисципліни та її завдань. Ділове спілкування та його особливості. Від того, на якому рівні перебуває культура ділових людей, залежать результати їхньої професійної діяльності, взаємини з клієнтами.

  реферат, добавлен 28.12.2010

 • Визначення усного, діалогічного та монологічного мовлення. Особливості й специфіка усного ділового мовлення. Нарада та бесіда як різновиди ділового мовлення. Український мовленнєвий етикет, приклади перекладу форм звертань з російської мови на українську.

  доклад, добавлен 09.06.2014

 • Розгляд поняття этики. Короткий огляд історії походження терміну. Сучасний стан етики. Класифікація етичних цінностей. Формування моральних критеріїв. Характеристика ділового телефонного спілкування. Складники телефонної розмови. Рекомендації і принципи.

  реферат, добавлен 30.11.2011

 • Вимоги до усного ділового мовлення. Телефонна розмова як вид ділового спілкування. Вибір мовних засобів і правила етикету для телефонної розмови. Специфіка розмови по мобільному телефону. Правила, котрих доцільно дотримуватися при телефонному спілкуванні.

  реферат, добавлен 26.04.2011

 • Предмет і завдання курсу з етики і психології ділового спілкування. Взаємодія та взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Правила поведінки службовців. Вербальні засоби спілкування, мовленнєвий етикет. Бесіда по телефону.

  контрольная работа, добавлен 16.10.2013

 • Ділове спілкування, його структура та комунікативна сторона. Модель вербального комунікативного процесу. Невербальна комунікація. Інтерактивна та перцептивна сторона спілкування. Техніка спілкування. Поняття мовленнєвого етикету та його особливості.

  реферат, добавлен 16.10.2014

 • Етикет і взаємини з іноземцями. Правила у світі моди. Оформлення візитних карток дипломатичного характеру. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті ділового спілкування. Вербальне спілкування. Техніка мовлення. Голос, жести та пози у процесі спілкування.

  реферат, добавлен 03.06.2010

 • Прийоми ефективного спілкування. Основи комунікації та критерії, яким повинна відповідати мова. Професійні вимоги до підприємця: виступи на засіданнях та ділових зустрічах. Телефонна розмова як "візитна картка" підприємця. Невербальні засоби спілкування.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Спілкування як особлива форма спільної діяльності. Вимоги до сучасного менеджера. Індивідуальна бесіда як форма ділового співробітництва. Правила підготовки до діалогу. Помилки, що призводять до невдачі під час розмови. Моральна та психологічна культура.

  реферат, добавлен 30.10.2013

 • Аналіз проблем невербальних засобів спілкування, їх класифікації та особливостям національних стилів комунікативної невербальної поведінки. Дослідження невербальних засобів управління персоналом, які використовуються в процесі ділового спілкування.

  статья, добавлен 14.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.