Етика ділового спілкування у педагогічному колективі

Види та особливості усного та писемного ділового спілкування. Техніка ділового мовлення. Морально-психологічний клімат у колективі. Основні норми та принципи моральної регуляції. Вимоги до культури спілкування. Комунікативна поведінка викладача.

Подобные документы

 • Культура спілкування у громадських місцях. Визначення поняття "діловий протокол" та організація ділових прийомів. Національні особливості ділового спілкування представників з Швейцарії. Організація ділового прийому на 30 осіб та банкета-фуршета.

  контрольная работа, добавлен 28.03.2014

 • Загальні питання ділового етикету. Суттєві властивості поведінки в офісі: корпоративний імідж, зовнішній вигляд співробітників, правила ввічливості на роботі, готування паперів. Міжнародні норми та національні стилі ведення переговорів, зустрічей і нарад.

  курсовая работа, добавлен 14.12.2013

 • Загальні принципи та зміст міжнародного етикету. Основні характеристики етики ділового спілкування в країнах Сходу. Особливості ділового етикету та поведінки в західноєвропейських країнах, США, Канаді, Австралії. Характеристика ділової етики в Україні.

  реферат, добавлен 21.01.2013

 • Історія ділового етикету в Японії, формування рис національного характеру (відданість авторитету і почуття обов’язку, дисциплінованість). Японська ділова етика сучасності. Основні правила ділового етикету в Японії: культура переговорів, презентацій.

  реферат, добавлен 12.11.2017

 • Дослідження історії ділового етикету в Японії. Особливості міжособистісного спілкування японців. Конфуціанство і синтоїзм як національні ідеології в країні. Японська професійна етика сучасності. Основні етикетні правила у діловому спілкуванні японців.

  реферат, добавлен 30.11.2014

 • Професійна культура бізнесової діяльності. Положення етики ділового спілкування підприємця. Невербальні засоби спілкування. Дотримання етикету підприємця: привітання, рукостискання, представлення, поведінка за столом, тактика переговорного процесу.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Визначення поняття іміджу і його ролі. Основи вербального спілкування, культура мови та вміння слухати. Недоліки мовлення як небезпека для іміджу, а ділове спілкування як запорука успіху. Характеристика структури ділового спілкування, опис його рівнів.

  реферат, добавлен 21.06.2014

 • Вивчення функціонального призначення розмови по телефону як форми спілкування. Основні вимоги до етикету телефонної розмови. Огляд особливостей підготовки до міжміської і міжнародної ділової розмови по телефону. Аналіз проблем усного ділового спілкування.

  реферат, добавлен 02.05.2013

 • Ділове спілкування – багатоплановий процес розвитку контактів між людьми в службовій сфері. Регламентованість, тобто підпорядкування встановленим обмеженням, що визначаються національними і культурними традиціями, професійними етичними принципами.

  реферат, добавлен 08.12.2020

 • Пошук та впровадження нових підходів до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Оволодіння навичками ділового спілкування. Формування комунікативної компетенції, духовної й інтелектуальної культури майбутнього фахівця аграрної сфери

  статья, добавлен 02.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.