Етика ділового спілкування у педагогічному колективі

Види та особливості усного та писемного ділового спілкування. Техніка ділового мовлення. Морально-психологічний клімат у колективі. Основні норми та принципи моральної регуляції. Вимоги до культури спілкування. Комунікативна поведінка викладача.

Подобные документы

 • Особливості розмовної мови, яка реалізується спонтанно в неофіційній обстановці за безпосередньої участі партнерів спілкування. Вираження головного етичного принципу спілкування - дотримання паритетності, починаючи з привітання і закінчуючи прощанням.

  контрольная работа, добавлен 15.10.2012

 • Офіційно-діловий стиль російської мови. Етикет мовного спілкування. Етика ділового та адміністративної мови. Загальні елементи етикету адміністративної мови. Дотримання умов успішного мовного спілкування. Підтримання культурної атмосфери спілкування.

  контрольная работа, добавлен 01.08.2011

 • Особливості культури ділового спілкування менеджера. Характеристика загальносистемних та часткових показників оцінки її рівня. Аналіз особливостей культури менеджменту на прикладі КП "Івано-Франківськводоекотехпром" та розробка шляхів її удосконалення.

  курсовая работа, добавлен 29.10.2012

 • Дотримання правил ділового етикету як один з необхідних елементів професіоналізму. Поняття ділового етикету. Моральний аспект ділового спілкування. Елементи підготовки до основного процесу переговорів. Діловий етикет у країнах Африки, його особливості.

  реферат, добавлен 02.12.2021

 • З'ясування сутності та змісту поняття "культура професійного спілкування фахівців пожежної безпеки". Особистісні ціннісні орієнтації фахівців пожежної безпеки як підґрунтя для процесу формування професійної взаємодії в колективі на засадах етичних норм.

  статья, добавлен 24.12.2020

 • Специфіка офіційно-ділового стилю бесіди, та його зв’язок з культурою мови. Ознаки стандартних офіційних форм спілкування. Етика публіцистичного та наукового діалогів. Вимоги до змісту та етапи проведення агітаційних виступів та офіційних промов.

  реферат, добавлен 10.03.2014

 • Спілкування як царина людської моральності. Парадигма спілкування в сучасній культурі. Аспекти стимулюючої ролі спілкування в житті людської особистості й культури загалом. Відкритість і замкненість, монологічність і діалогічність людської особистості.

  лекция, добавлен 19.03.2015

 • Етика ділового спілкування. Взаємини колег по роботі, начальника і підлеглого, чиновника і відвідувача. Художній образ та його характерні риси. Особливості художнього образу: багатозначність і недомовленість, оригінальність, едність думки і відчуття.

  контрольная работа, добавлен 22.04.2009

 • Зміст і структура моральної культури особистості - запорука поважного ставлення до оточуючих. Роль морально-психологічного чинника в спілкуванні, його головні принципи і правила як вияв поваги до людини; зіткнення протилежних думок і вирішення протиріч.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Прийоми як форма ділового спілкування, традиції їх проведення. Гостинність – показник честі і достоїнства народу та держави. Проведення робочих сніданків. Ознайомлення гостей з їхніми місцями за столом. Види аперитиву: одинарний, комбінований і змішаний.

  реферат, добавлен 25.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.