Етика ділового спілкування у педагогічному колективі

Види та особливості усного та писемного ділового спілкування. Техніка ділового мовлення. Морально-психологічний клімат у колективі. Основні норми та принципи моральної регуляції. Вимоги до культури спілкування. Комунікативна поведінка викладача.

Подобные документы

 • Поняття етикету як зведення норм і правил поведінки, прийнятих у відповідній спільності людей. Основні види етикету: придворний, дипломатичний, військовий та ін. Головні характеристики загальногромадянського етикету та етики ділового спілкування.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2009

 • Дослідження правил та норм ділового спілкування. Аналіз особливостей протоколу й ділового етикету. Вивчення основних основних складових. Використання у сфері управління. Опанування інструментів ведення переговорів. Застосування під час проведення нарад.

  курсовая работа, добавлен 15.10.2014

 • Розгляд питання культури мовлення сучасної молоді та вплив культури мовлення на загальну культуру й поведінку людини. Дослідження вживання інвективної лексики та фраземіки. Норми культурного спілкування та етикет. Поведінка партнерів по спілкуванню.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Етикет і його норми, види етикету. Спілкування як один із проявів людської сутності, універсальний засіб людського спілкування - мова. Роль мови міміки та жестів. Існування традиційних форм спілкування у різних народів. Головна вимога сучасного етикету.

  контрольная работа, добавлен 29.11.2011

 • Особливість усної і писемної форм ділового стилю. Характеристика головних правил, яких бажано дотримуватися при проведенні офіційної бесіди. Аналіз визначення основних стадій діалогічного спілкування. Дослідження мітингових та агітаційних промов.

  лекция, добавлен 13.07.2017

 • Спілкування як універсальна форма творення та функціонування духовного досвіду людства. Аналіз ідей та принципів етики ненасильства. Любов як феномен невідчуженого спілкування. Основні принципи морального спілкування. Моральне пізнання та самопізнання.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Дослідження процесу ділових переговорів, їх організації, проведення та порівняння досвіду ведення ділового спілкування в зарубіжних країнах. Характеристика складання плану розміщення учасників ділової зустрічі. Проблеми офіційної мови та перекладу.

  курсовая работа, добавлен 10.10.2012

 • Зовнішня обстановка офісу і кабінету, побудова грамотного простору. Одяг і зовнішній вигляд ділової людини. Правила вибору кольорів одягу. Візитні картки як обов'язковий атрибут першої зустрічі з партнером. Прийом підлеглих та бесіда з відвідувачами.

  реферат, добавлен 17.02.2011

 • Ділове життя в азійському регіоні та культура ділового спілкування. Менталітет китайців: від конфуціанства до світового панування. Цінність китайського менеджмента. Діловий етикет в бізнесі. Кон’юнктура світового ринку та аналіз фінансових питань.

  реферат, добавлен 24.05.2015

 • Порядок проведення офіційних заходів з урахуванням загальноприйнятих міжнародних норм, правил і традицій. Вміння охоронця правильно вдягатися, мати навички ділового спілкування, мати спорядження, потрібне для виконання своїх професійних завдань.

  статья, добавлен 10.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.