Етична концепція Лесі Українки

Дослідження творчого доробку української поетеси, літературного критика, громадського діяча - Лесі Українки (Лариси Петрівни Квітки-Косач). Відмінні риси світогляду поетеси, який формувався під впливом ідей Т.Г. Шевченка, М. Драгоманова та І. Франка.

Подобные документы

 • Дослідження концепції любові в системі філософських поглядів Лесі Українки. Постмодерна і феміністична інтерпретація філософської спадщини поетеси. Визначення ролі та значення любові в житті людини. Культ незаанґажованого мистецтва й високої краси.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Визначення особливостей характерів дійових осіб у драматичних творах Лесі Українки у певній множинності та повторюваності провідних та другорядних рис. Відображення глибокого патріотизму та національної свідомості персонажів у творчості поетеси.

  реферат, добавлен 10.06.2010

 • Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки з метою визначення їх впливу на українську літературу та культуру в цілому. Аналіз стилю, ідейного змісту і художньої форми п’єс. Оцінка національної основи в ідейній тематиці творів вказаної поетеси.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2016

 • Короткі відомості про життєвий та творчий шлях Лесі Українки - видатної української письменниці та культурної діячки. Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність письменниці у гуртку київської літературної молоді "Плеяда".

  презентация, добавлен 20.12.2012

 • Історико-мистецтвознавчі аспекти становлення творчої особи Лесі Українки в контексті народно-пісенного виконавства. Аналіз специфічних аспектів впливу пісенного фольклору на становлення та розвиток мистецького світогляду та мислення Лесі Українки.

  статья, добавлен 11.10.2018

 • Аналіз явища антиколоніалізму у творчості Лесі Українки. Процес відстоювання потреб національного визволення українців, опозиція російському колоніальному дискурсові. Розгляд драматичної поеми "Бояриня", думка поетеси на національний наратив модернізму.

  статья, добавлен 31.01.2013

 • Розгляд питань нового підходу до драматургічної спадщини Лесі Українки. Причини звернення поетеси до християнських елементів (мотивів, сюжетів, образів), прагнення розкриття суті морально-ціннісних категорій і реалізації авторської концепції проблеми.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Особливості сприйняття творчості Лесі Українки. Ознайомлення із причинами, ідейною та художньою цінністю незвичайних для української літератури тем та сюжетів. Осмислення літературознавцями та критиками феномену екзотизму в творчості Лесі Українки.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Розгляд творчого шляху Лесі Українки крізь призму біблійного символізму у поетичних драмах "Вавилонський полон", "На руїнах", "В катакомбах" та "На полі крові". Дослідження трагізму української історії. Боротьба українців за незалежність держави.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Аналіз методологічних особливостей праць М. Зерова про життя і творчість Лесі Українки в контексті розвитку української періодики 20-х років ХХ століття. Погляди М. Зерова на творчість Лесі Українки, його ставлення до культурної спадщини поетеси.

  статья, добавлен 29.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.