Етична концепція Лесі Українки

Дослідження творчого доробку української поетеси, літературного критика, громадського діяча - Лесі Українки (Лариси Петрівни Квітки-Косач). Відмінні риси світогляду поетеси, який формувався під впливом ідей Т.Г. Шевченка, М. Драгоманова та І. Франка.

Подобные документы

 • Частотність уживання мовних одиниць як важливий показник авторського ідіолекту. Пестливо-зменшені одиниці у творчості Л. Українки. Кількість екзотизмів, що називають чужоземні реалії. Відображення картини світу та етнічного мовомислення поетеси.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Міфопоетика "Лісової пісні" Л. Українки. Оцінні назви осіб у "Лісовій пісні" Л. Українки: естетичний аспект. Поетична і прозова творчість. Значення творчого доробку авторки. Метамова поезії в темі пробудження душі в "Лісовій пісні" (філософський аспект).

  курсовая работа, добавлен 17.11.2012

 • Розкриття особливості потрактування категоріального поняття "істина" у творчості Т. Шевченка і Л. Українки. Аналіз низки спільних та відмінних рис художнього осмислення категорії істини кожним із митців. Джерело онтологічної традиції у сприйнятті істини.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Дослідження національної ідеології Лесі Українки,як ідеї войовничого націоналізму для нащадків та вираження її поглядів у поезії, де прослідковується її віра, безмірна туга і нестямний порив, упоєння хвилями тріумфу і трагізм безпросвітної боротьби.

  доклад, добавлен 22.02.2014

 • Проблема "стискання" часу як художнього прийому в творчості Лесі Українки на прикладі поем "Адвокат Мартіан", "У пущі". Семантика образів клепсидри, сонячного годинника. Синтез культурологічних концепцій кількох сторіч, характерний для стилю Л. Українки.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Короткий нарис життя, етапи особистісного та творчого становлення Олени Бджілки, видатної української поетеси та матері Лесі Українки. Творчий шлях та її досягнення, значення в світовій та українській літературі. Поетична скарбничка Олени Бджілки.

  реферат, добавлен 18.02.2014

 • Дослідження та аналіз сутності екокритики, як напрямку в літературознавстві, прийнятного для аналізу художніх творів українських письменників. З’ясування доцільності та раціональності застосування екокритики для аналізу драми Лесі Українки "Лісова пісня".

  статья, добавлен 19.09.2012

 • Сучасна рецепція Лесі Українки: між неоромантизмом і модернізмом. "Лісова пісня" як неоромантична модель світу. Суверенна особистість як неоромантичний ідеал людини. Міфологія "пізнього літа". Людина і природа в системі міфопоетичного світосприйняття.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Дослідження історії збирання і публікацій листів Лесі Українки. Систематизація та історико-літературне коментування виявлених купюр, друкарських та редакторських огріхів у наукових виданнях епістолярної спадщини письменниці у 50–70-х роках ХХ століття.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Святе письмо як джерело "вічних" тем, ідей, мотивів, образів. Твори Л. Українки християнського циклу у філософсько-ідеологічному зрізі. Трансформація наративності, сформованої в межах натуралізму і позитивізму, критика засад народницького дискурсу.

  статья, добавлен 25.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.