Етична концепція Лесі Українки

Дослідження творчого доробку української поетеси, літературного критика, громадського діяча - Лесі Українки (Лариси Петрівни Квітки-Косач). Відмінні риси світогляду поетеси, який формувався під впливом ідей Т.Г. Шевченка, М. Драгоманова та І. Франка.

Подобные документы

 • Життя Лесі Українки як великий подвиг в ім'я народу. Суспільно-політичні та естетичні погляди поетеси. Роль народного життя, пролетарського руху та ідей марксизму у формуванні світогляду Лесі Українки. Громадська та творча діяльність української поетеси.

  реферат, добавлен 12.04.2009

 • Життєвий і творчий шлях української письменниці Лариси Петрівни Косач-Квітки (Лесі Українки). Основні жанри її творчості: поезія, лірика, епос, драма, проза, публіцистика. Праці в ділянці фольклористики і активна участь в українському національному русі.

  реферат, добавлен 12.04.2009

 • Вивчення творчого шляху видатної української поетеси Лесі Українки, аналіз літературного жанру та провідних ідей патріотизму та мужності у її віршах. Відображення рис характеру авторки, її особистих почуттів та патріотичної любові до України у творах.

  реферат, добавлен 18.01.2010

 • Твори Лесі Українки, написані на основі античних сюжетів як оригінальне і глибокозмістовне звертання поетеси до вічних сюжетів "батьківщини людського духу". Характерні риси художнього мислення поетеси. "Аполонівська" драма Лесі Українки "Кассандра".

  статья, добавлен 17.10.2010

 • Характеристика початку роботи Лесі Українки над прозовими жанрами, який пов'язаний з діяльністю гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Ознайомлення з найбільш відомими роботами поетеси. Визначення особливостей феномену таланту Лесі Українки.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Вплив сприятливого домашнього літературного середовища на формування творчої особистості Лариси Косач. Перші публікації Лесі Українки у літературній періодиці. Віршові збірки та драми "Касандра", "Одержима", "Жертва", "Лісова пісня", "Бояриня".

  реферат, добавлен 28.04.2015

 • Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Зв'язок Лесі Українки з соціал-демократичним рухом. Місце фольклору у біографії української поетеси. Поетичний театр Лесі Українки.

  реферат, добавлен 25.04.2009

 • Вивчення естетичного феномену поезії Лесі Українки. Дослідження зв'язків сюжету та образів поеми Лесі Українки "Русалка" з європейською та українською романтичною поезією ХІХ століття. Розгляд синтезу фольклорних літературних традицій у ліриці поетеси.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Значимість міфу про Прометея для становлення європейської свідомості, філософські й психологічні визначення героя давніх грецьких міфів, їх проекції на ліричні тексти поетеси Лесі Українки. Образ титана Прометея в художній картині світу Лесі Українки.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Характеристика ідей науковця щодо змісту окремих творів Лесі Українки. Зосередження уваги на його ставленні до культурної спадщини поетеси, доведення, що творчість Лесі Українки стала вершиною української культури і помітним явищем світової літератури.

  статья, добавлен 07.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.