Етична концепція Лесі Українки

Дослідження творчого доробку української поетеси, літературного критика, громадського діяча - Лесі Українки (Лариси Петрівни Квітки-Косач). Відмінні риси світогляду поетеси, який формувався під впливом ідей Т.Г. Шевченка, М. Драгоманова та І. Франка.

Подобные документы

 • Проза Лесі Українки як особливий феномен стихійної саморепрезентації. Естетика її письма у контексті європейського модернізму. Особливості жіночого письма Лесі Українки, інтерпретуючи "Помилку" в контексті її біографічної саморепрезентативної прози.

  статья, добавлен 05.11.2018

 • Дослідження просодичних засобів у драматичних творах Лесі Українки. Виявлення невербальних засобів - темпу, тембру та інтонації в ремарках драматичних творів Лесі Українки. Виявлення ставлення персонажів один до одного із допомогою гучності голосу.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Літературне життя 20-х років. Рецепція творчості Лесі Українки на сторінках одного з головних журналів 20-х років ХХ століття "Життя і революція". Риси особистості та грані характеру поетеси на сторінках часопису. Національний характер в житті поетеси.

  статья, добавлен 22.12.2016

 • Біографія Лесі Українки, вплив родини на розвиток дівчини. Перші публікації, драматичні твори та сатиричні поезії. Стосунки з українськими письменниками. Переслідування з боку поліції. Вклад творчої спадщини Л. Українки в розвиток української літератури.

  доклад, добавлен 15.10.2014

 • Дослідження питання полікультурності української письменниці і літературознавця Лесі Українки. Розглянуто її перекладацьку діяльність. Проаналізовані контакти з російською культурою та проінтерпретований вірш письменниці, написаний російською мовою.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Поняття романтизму в сучасному літературознавстві. Дослідження внутрішньої співвіднесеності сюжету поеми Лесі Українки "Русалка" з українською романтичною традицією ХІХ ст. Аналіз подібності образів міфічних істот у творах Шевченка, Гребінки, Куліша.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Світогляд Лесі Українки. Розгляд проблеми рушійних сил суспільного розвитку, ролі народних мас та особи в історії, класової боротьби, соціальної революції, загальних закономірностей історичного прогресу в публіцистичних і поетичних творах Л. Українки.

  реферат, добавлен 26.10.2015

 • Леся Українка – справжній приклад великої патріотки. Творча, громадянська і політична діяльність поетеси до висвітлення проблем свого часу. Місце для любові до Вітчизни у серці кожної людини. Активна участь в українському національному русі Л. Українки.

  сочинение, добавлен 30.03.2013

 • Частотність уживання мовних одиниць як важливий показник авторського ідіолекту. Пестливо-зменшені одиниці у творчості Л. Українки. Кількість екзотизмів, що називають чужоземні реалії. Відображення картини світу та етнічного мовомислення поетеси.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Міфопоетика "Лісової пісні" Л. Українки. Оцінні назви осіб у "Лісовій пісні" Л. Українки: естетичний аспект. Поетична і прозова творчість. Значення творчого доробку авторки. Метамова поезії в темі пробудження душі в "Лісовій пісні" (філософський аспект).

  курсовая работа, добавлен 17.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.