Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

Подобные документы

 • Непримітна брошура І. Франка "Біблійне оповідання про сотворення світу в світлі науки" та її знищення. Глибока меланхолія письменника після знищення священиками тиражу. Характеристика твору "Сотворення світу" та думки І. Франка про походження людини.

  статья, добавлен 08.03.2015

 • Життєвий і творчий шлях відомого українського поета, прозаїка, драматурга та громадського діяча Миколи Негоди. Висвітлення теми Другої світової війни у творчості М. Негоди. Місце шевченкінської теми та боротьби українського народу у творах письменника.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Біографічні відомості про життя українського поета І. Франка. Здобуття освіти, схильності та таланти. Коло знайомих митця, їх вплив на подальший розвиток творчої діяльності. Шлюб Івана Франка та Ольги Хоружинської. Музей-садиба поета у Нагуєвичах.

  презентация, добавлен 27.11.2013

 • Публіцистика як породження та продукт політичної діяльності. Оригінальна точка зору на питання людського прогресу та гуманізму щодо обстоювання прав одиниць на свою суверенність - одна зі специфічних особливостей публіцистичних творів Івана Франка.

  статья, добавлен 10.11.2015

 • Дослідження текстуальної особистості чоловіка як носія унікального мовного коду у прозі Івана Франка. Аналіз стратегії і тактики маскулінної комунікації та ознак ґендерлекту, виявлення засобів ословлення маскулінного психотипу у прозі І. Франка.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Пояснення продуктивності жанрового мислення І. Франка у світлі історико-естетичного досвіду української та світової літератури. Кваліфікація системогенези ліричних жанрів творчого доробку І. Франка як результату диверсифікації його авторської свідомості.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

 • Семантико-символічний аналіз лексеми "гріх" у поезіях І. Франка, дослідження поетичної символіки Івана Франка в лінгвостилістичному аспекті, порівняльний аналіз тлумачення поняття "гріх" у світлі релігійних, філософських та мовознавчих наукових традицій.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Освоєння Іваном Франком форми соціального роману, репрезентованого творами Бальзака та Флобера. Приклади взаємодії теорії та практики мислителя і митця в творчості Франка. Роздуми Франка про гармонію еруптивної сили натхнення з холодною силою розуму.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Визначення стану еліт як одного з найважливіших показників стану та розвитку суспільства. Роль інтелігенції у визвольній боротьбі українського народу у трактуванні І. Франка. Розгляд Франком проблеми вироблення нової національно-духовної ментальності.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Огляд критичних та аналітичних думок українського критика І. Франка, в яких міститься судження про творчість польського мемуариста Т. Бобровського. Зосереджено увагу на оцінці літературознавця постаті самого автора, його творчої манери та проблематики.

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.