Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

Подобные документы

 • Аналіз художньої прози І. Франка у площині текстових ознак індивідуального стилю письменника. Чинники, які справили виразний вплив на формування прозового тексту І. Франка. Аналіз грані взаємозв’язку тексту письменника з соціальною даністю, світоглядом.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Сучасні напрямки в осягненні феномену Івана Франка. Рецензія на монографію Катерини Дронь "Міфологізм у художній прозі Івана Франка". Дослідження особливостей введення різнообсягових міфологічних елементів у текстуру прози українського письменника.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Життєві обставини та творчість українського поета Івана Франка, особливість та мелодійність його ліричних творів. Історія появи в житті Івана Франка збірки "Зів’яле листя", її місце в творчості поета. Інтимна лірика та особистісні мотиви в збірці.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

 • Аналіз критичних думок Івана Франка, у яких представлені згадки про критичну та художню творчість письменника, етнографа, історика М. Грабовського. Місце та роль польського митця в літературному процесі та культурному житті України першої половини ХІХ ст.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Створення образу Мойсея в однойменній поемі Івана Франка під впливом революційних подій у Росії. Виникнення конфлікту внаслідок ворожої агітації між Мойсеєм і народом. Вивчення життєвого шляху біблійного пророка Мойсея. Головна біблейна місія Мойсея.

  реферат, добавлен 24.01.2016

 • Аналіз мемуарно-автобіографічної прози Анни Франко-Ключко та Василя Франка, які значно розширили портрет класика української літератури І.Я. Франка. Виявлення літературного портрету письменника з урахуванням структурної та ідейно-художньої еволюції.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Сподівання українців повернути собі незалежність та батьківщину у поемі І. Франка "Мойсей". Роздуми про долю свого народу, про роль вождя і пророка, про слово і життя. Поема "Мойсей" як духовний заповіт поета своєму народові та майбутнім поколінням.

  сочинение, добавлен 19.02.2014

 • Ознайомлення з основними біографічними даними Івана Яковича Франка. Особливості відображення долі українського народу у творчості генія. Ідейно-художній аналіз поем "Мойсей", "Іван Вишенський". Розуміння людського призначення; філософська проблематика.

  курсовая работа, добавлен 24.04.2014

 • Дослідження явища українського і польського модернізму в рецепції та оцінці Івана Франка. Аналіз особливостей використаня контактно-генетичних та історико-типологічних підходів Івана Франка в оцонці драматичних творів В. Винниченка і Ст. Пшибишевського.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Спогади сучасників як безцінне джерело для розуміння епохи і життя відомих людей. Огляд спогадів польського письменника Г. Сафріна з його книги "Дотепні і особливі історії мого життя" про Івана Франка, яка не була ще перекладена українською мовою.

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.