Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

Подобные документы

 • Аналіз наукового видання "Мовний світ Івана Франка" - багатогранного дослідження мовної особистості письменника, здійсненого О. Сербенською. Розгляд мовностилістичної та лінгвістичної площин в творчості І. Франка. Висвітлення творчої спадщини Каменяра.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Життєвий і творчий шлях українського письменника, драматурга, громадського діяча М. Негоди. Патріотизм письменника, його любов до рідного краю, історичної спадщини народу, традицій та звичаїв українців. Талант представника Черкаської творчої інтелігенції.

  биография, добавлен 20.02.2016

 • Іван Франко як митець і науковець, його роль у формуванні національної культурної свідомості народу. Вивчення поетичного арсеналу митця. Роль Івана Іранка в національному відродженні українського духу. Світове значення літературної спадщини письменника.

  научная работа, добавлен 01.04.2015

 • Актуальні проблеми національного виховання у працях Івана Франка. Аналіз деяких творів письменника і доведення того, що завдання школи він бачив у вихованні національно свідомого молодого покоління. Поетична творчість і національний характер виховання.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Аналіз поглядів Івана Франка на проблему українського народного віршування. Характеристика наукової спадщини письменника в галузі народної поетичної творчості. Огляд його досліджень народної ритміки, співвідношення змісту та форми в народному віршуванні.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Короткий нарис життя Івана Франка як однієї з найбільш видатних фігур української, вітчизняної і світової літератури кінця XІ – початку XX в. Ідеї, прагнення і почуття цілого покоління українського народу, особливості їх відбиття в творах автора.

  реферат, добавлен 19.01.2013

 • Аналіз польськомовного тексту повісті Івана Франка "Для домашнього огнища" з погляду суперечливих оцінок поляків - сучасників письменника. Розгляд відгуків на твір з 1892 до 1897 року. Простеження ключових тенденцій тогочасної читацької рецепції твору.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Розгляд художньої прози Івана Франка у площині текстових ознак індивідуального стилю письменника. Запропонування детерміністичного методу дослідження письменницької ідіостилістики, який деталізує грані взаємозв’язку тексту з літературним процесом.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Ознайомлення з життєвим та творчім шляхом Івана Франка. Його основні філософські розробки по темі праці і трудової моралі в українській літературі. Соціологічні, суспільно-політичні і економічні історично-порівняльні методи розвідки письменника.

  реферат, добавлен 07.12.2010

 • Життєвий шлях Миколи Федоровича Чернявського; стильова особливість його творчості: поєднання в поетичному слові різних напрямів-романтичного, реалістичного, модернізму і пленеризму. Розкриття теми рідного краю та степового Донбасу у творах письменника.

  реферат, добавлен 20.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.