Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

Подобные документы

 • Українсько-російські літературні взаємини ХІХ- ХХ ст. Узагальнено погляди І. Франка на творчість М. Гоголя, викладені у статтях та листах письменника. Дано оцінку діяльності Франка-перекладача щодо популяризації художньої спадщини Гоголя в Галичині.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Біографія життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка. Літературно-критична спадщина крізь призму естетичного сприймання, художній процес формування самоцінності оригінального поняттєво-категоріального апарату.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2014

 • Вивчення біографії та творчої діяльності Івана Франка, якому серед культурно-громадських і політичних діячів слов’янства останньої чверті ХІХ ст. належить одне з найпочесніших місць. Аналіз творів про життя трудящих - збірка "Борислав", поема "Мойсей".

  реферат, добавлен 10.10.2010

 • Дитинство та роки навчання І. Франка, його становлення у якості письменника. Характеристика його творчого життя, перших літературних творів. Особливості політичної діяльності І. Франка: його арешт за підбурювання населення проти влади. Останні роки життя.

  реферат, добавлен 27.03.2016

 • Узагальнення поглядів І. Франка на творчість М. Гоголя, їх викладення в літературно-критичних статтях та листах письменника. Оцінка діяльності Франка-перекладача щодо популяризації художньої спадщини Гоголя в Галичині. Значення творів Гоголя для культури.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Постать галицького публіциста й мемуариста Юліяна Горошкевича (1816-1900 рр.) у контексті зацікавлень Івана Франка польськими літераторами, що писали українською мовою. Життєвий і творчий шлях Ю. Горошкевича. Переклад віршів українською мовою І. Франком.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Сучасні напрямки в осягненні феномену Івана Франка, розвиток літературознавчого, фольклористичного та мовознавчого вектору. З’ясування міфологічного підкладу творчості письменника у дослідженні "Міфологізм у художній прозі Івана Франка" Катерини Дронь.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Короткий нарис життя та головні етапи творчого шляху Івана Франка – видатного українського поета. Знайомство Франка з буддизмом і йог вплив на подальшу творчість митця. Аналіз тематики найвідоміших творів, а також відображення в них світогляду поета.

  презентация, добавлен 23.11.2018

 • Дослідження поезії і прози І. Франка як зенітної фази у творчій еволюції письменника. Аналіз специфіки гармонійного синтезу етико-антропологічних та історіософських проблем людства у його творах. Вивчення художньої тканини твору українського митця.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • Праці Ґражини Паздро з аналізу публіцистичного доробку Івана Франка. Співпраця письменника з різними періодичними виданнями. Рецепція Франка в польському літературознавстві, починаючи від перших прижиттєвих відгуків і завершуючи сучасними інтерпретаціями.

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.