Ще одна із роду Болейн

Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

Подобные документы

 • Характеристика ключових мотивів та образів поетичної збірки В. Сурніна "Неразлюбимая". Визначення динаміки екзистенційних любовних трансформацій у світосприйнятті ліричного героя, переважно через світ природи. Історико-художня деталізація твору.

  статья, добавлен 29.03.2018

 • Розглянуто специфіку компонування історичного роману "Козацькому роду..." О. Ільченка. З’ясовано, що внутрішня композиція через особливості свого сюжету, відзначається більшою строкатістю, що є ознакою прийому "очуднення" історії в художньому творі.

  статья, добавлен 23.09.2017

 • Сучасний стан існування та розвитку жанру роману, основні напрямки його призначення. Жанрові підвиди, що відбивають тенденції розвитку людства та моралі. Особливості сучасного твору на естетичному рівні на прикладі твору Господінова "Природний роман".

  статья, добавлен 09.11.2012

 • Аналіз композицій картини Т. Шевченка "Катерина". Побудова візуального образу руху, який разом із зображеним простором і втіленням часу творить сюжет і є чинником композиційної цілісності картини. Символи історичного часу, вплетені в композицію твору.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Особливості творчої індивідуальності письменника. Аналіз розвитку теоретичної думки щодо композиції, сюжету, фабули. Розгляд своєрідності сюжету та позасюжетних елементів твору. Вивчення впливу структурних елементів на сюжетобудування та композицію твору.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Взаємовплив двох видів мистецтв - літератури й кіно - як вияву процесу інтермедіальності. Загальні відмінності між літературою і кіно. Розкриття поняття інтермедіальності і екранізації. Механізми інтермедіального прочитання художньої прози І. Роздобудько.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Роман Марії Матіос "Солодка Даруся" як осягнення історичних трагедій українського народу, продовження і розвиток шістдесятницьких традицій в нашій літературі. Структура твору, зображально-виражальні засоби, персонажі твору, їх місце в художній реальності.

  статья, добавлен 25.03.2018

 • Аналіз специфіки любовного сюжету у романах Івана Франка "Лель і Полель", "Перехресні стежки" та оповіданнях "Різуни", "Батьківщина", "Сойчине крило". Типи любовних взаємин між героями у прозах письменника. Визначення Франкову формулу ідеального кохання.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Автор роману "Сон в червоному теремі" Цао Сюецінь, біографія письменника та відомості про його родину. Історія написання та сюжет роману. Характеристика героїв твору. Жіночий світ як значна частина сюжетної лінії роману. Відображення жіночих образів.

  контрольная работа, добавлен 21.05.2015

 • Роман В. Гюго "Собор Паризької Богоматері" - шедевр романтичного твору. Гротеск та антитеза - основний принцип змалювання образів роману. Концентрація протилежних рис, загострення пристрастей. Трагічна доля дівчини Есмеральди та народного героя Квазімодо.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.