Ще одна із роду Болейн

Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

Подобные документы

 • Шлях від іншого до чужого через добровільний особистий вибір як основна ідея роману "Ритуал". Виконання ритуалу на вірність традиціям роду у світі драконів, людей та морських чудовиськ - одне з найбільш важливих питань даного літературного твору.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Інтерпретація сюжету, що була напрацьована в радянську добу. Підходи до прочитання та інтерпретації твору "Чайки летять на схід". Історична основа твору – реальні події, що відбувалися у 1944 році, коли на територію Хустщини був закинутий з Москви десант.

  статья, добавлен 30.08.2016

 • Характеристика ключових мотивів та образів поетичної збірки В. Сурніна "Неразлюбимая". Визначення динаміки екзистенційних любовних трансформацій у світосприйнятті ліричного героя, переважно через світ природи. Історико-художня деталізація твору.

  статья, добавлен 29.03.2018

 • Хроніка як вид літературний твір, у якому в часовій послідовності розкривається історія важливих суспільних чи родинних подій за тривалий проміжок часу. Аналіз змісту "Хроніку Нарнії", головні герої та ідеї твору. Час у творі як організуюча сила сюжету.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Розглянуто специфіку компонування історичного роману "Козацькому роду..." О. Ільченка. З’ясовано, що внутрішня композиція через особливості свого сюжету, відзначається більшою строкатістю, що є ознакою прийому "очуднення" історії в художньому творі.

  статья, добавлен 23.09.2017

 • Сучасний стан існування та розвитку жанру роману, основні напрямки його призначення. Жанрові підвиди, що відбивають тенденції розвитку людства та моралі. Особливості сучасного твору на естетичному рівні на прикладі твору Господінова "Природний роман".

  статья, добавлен 09.11.2012

 • Аналіз композицій картини Т. Шевченка "Катерина". Побудова візуального образу руху, який разом із зображеним простором і втіленням часу творить сюжет і є чинником композиційної цілісності картини. Символи історичного часу, вплетені в композицію твору.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Особливості творчої індивідуальності письменника. Аналіз розвитку теоретичної думки щодо композиції, сюжету, фабули. Розгляд своєрідності сюжету та позасюжетних елементів твору. Вивчення впливу структурних елементів на сюжетобудування та композицію твору.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Взаємовплив двох видів мистецтв - літератури й кіно - як вияву процесу інтермедіальності. Загальні відмінності між літературою і кіно. Розкриття поняття інтермедіальності і екранізації. Механізми інтермедіального прочитання художньої прози І. Роздобудько.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Роман Марії Матіос "Солодка Даруся" як осягнення історичних трагедій українського народу, продовження і розвиток шістдесятницьких традицій в нашій літературі. Структура твору, зображально-виражальні засоби, персонажі твору, їх місце в художній реальності.

  статья, добавлен 25.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.