Ще одна із роду Болейн

Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

Подобные документы

 • Елементи інтермедіальності в романі сучасного німецького письменника Т. Бруссіґа, аналіз їх функціональності на рівні проблематики твору. Взаємодія художнього світу твору зі світом музики та кінематографу, візуальний, музичний та кінематографічний коди.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Наявність психологічно містких діалогів як одна з найбільш характерних особливостей класичної прози другої половини XIX століття. Дослідження специфіки щодо обґрунтування теми роду, його занепаду та руйнації в літературній творчості Бориса Харчука.

  статья, добавлен 12.12.2017

 • Художнє слово - значущий елемент літературного твору, що володіє семантичною та структурною визначеністю і в якому виражається естетична сутність. Підкреслення діалектичної природи літературного твору - завдання авторської інтерпретаційної моделі.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Аналіз твору Й.І. Крашевського "Stara bash" як історичного роману, в художньому просторі якого досліджується один з етапів становлення польської державності. Аналіз смислу твору в контексті філософії діалогу як передумови гармонізації суспільного життя.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Поняття цілісності художнього твору. Мікро-, макро- і мегаобрази. Зміст (когерентність) і форма (когезія) твору. Художній твір як їх діалектична єдність. Мовні засоби образотворення. Поезія і проза як різновиди художнього мовлення. Верлібр і вільний вірш.

  лекция, добавлен 17.03.2012

 • Корені української фантастики. Аналіз фантастичного твору Василя Бережного "Археоскрипт". Сюжет та три часових плани повісті. Основні типи героїв, розвиток їх характерів та відносин. Визначення соціальних та моральних проблем твору В. Бережного.

  курсовая работа, добавлен 25.02.2016

 • Особливості використання семіотичного моделювання у процесі аналізу літературного твору. Трактування терміну "літературна модель", ступінь необхідності її виокремлення під час інтерпретації твору та класифікація можливих видів літературних моделей.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Дослідження жанрово-стильових особливостей сучасного українського роману Ю. Щербака "Час смертохристів. Міражі 2077 року". Належність роману до політичного жанрового різновиду. Вплив світоглядних орієнтирів письменника на ідейне спрямування твору.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Трагическая история о принце датском Гамлете как трагедия Уильяма Шекспира, одна из самых известных его пьес и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Основной сюжет пьесы и обзор ее мотивов. Истоки сюжета и образа Гамлета как вечного образа.

  доклад, добавлен 15.02.2013

 • Розгляд художнього твору сучасної української одеської письменниці Ганни Костенко "Те, що позбавляє сну...". Ідейно-художній аналіз роману-колажу "Те, що позбавляє сну..." та дослідження специфіки творчої манери письменниці на основі даного твору.

  статья, добавлен 04.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.