Ще одна із роду Болейн

Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

Подобные документы

 • Результати порівняльного аналізу особистих конфліктів головних образів відомих романів У. Еко "Ім'я рози" та "Острів попереднього дня". Розуміння глобального конфлікту романів у контексті розширення змісту уявлення про природу відкритого твору.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Розгляд нової художньої манери братів Е. і Ж. Ґонкурів у написанні роману "Пані Жервезе". Містичність" твору та її виявлення на різних рівнях романної структури: у сюжеті, художньому конфлікті, образності, мові й стилі. Трагічне життя головної героїні.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Проблеми складових структури, композиції ліричного твору на матеріалі української та російської поезії ХІХ-ХХ століть, їх взаємозв’язки та функції. Питання наявності сюжету і фабули в ліриці, а також типології сюжетів за їх будовою та розвитком.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

 • Непряме або трансформоване цитування чужого твору - основний механізм, який розширює контекст сприйняття авторського тексту, поєднуючи інформаційні поля різних дискурсів. Несвідоме наслідування як проекція світосприйняття автора літературного твору.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Презентація аналітичного методу дослідження міфопоетики художнього твору, який дозволяє виявити у тексті міфологічні мотиви, сюжети, образи на різних текстових рівнях і в різних контекстах. Визначення їхніх функцій та впливу на реалізацію авторської ідеї.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Висвітлення дискусії, що точилася навколо твору на сторінках друкованих видань та суперечки з приводу сміливих гіпотез висловлених автором роману, який, попри заборони та вилучення, витримав більше десяти редакцій і здобув широку популярність у читача.

  статья, добавлен 07.02.2019

 • Античні канони структурного оформлення твору із сучасними принципами композиційності. Спільне й відмінне в інформативному наповненні досліджених термінів періоду античності й сьогодення. Головні елементи композиції античних драматичного твору і промови.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Специфіка любовного сюжету у Франковій прозі на матеріалі романів та оповідань. Визначення різних типів любовних взаємин між героями: любов-гра, любов-дружба, любов-ерос, любов-прагма, любов-манія. Визначення Франкової формули ідеального кохання.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Елементи інтермедіальності в романі сучасного німецького письменника Т. Бруссіґа, аналіз їх функціональності на рівні проблематики твору. Взаємодія художнього світу твору зі світом музики та кінематографу, візуальний, музичний та кінематографічний коди.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Художнє слово - значущий елемент літературного твору, що володіє семантичною та структурною визначеністю і в якому виражається естетична сутність. Підкреслення діалектичної природи літературного твору - завдання авторської інтерпретаційної моделі.

  статья, добавлен 29.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.