Ще одна із роду Болейн

Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

Подобные документы

 • Дослідження жанрово-стильових особливостей сучасного українського роману Ю. Щербака "Час смертохристів. Міражі 2077 року". Належність роману до політичного жанрового різновиду. Вплив світоглядних орієнтирів письменника на ідейне спрямування твору.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Трагическая история о принце датском Гамлете как трагедия Уильяма Шекспира, одна из самых известных его пьес и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Основной сюжет пьесы и обзор ее мотивов. Истоки сюжета и образа Гамлета как вечного образа.

  доклад, добавлен 15.02.2013

 • Розгляд художнього твору сучасної української одеської письменниці Ганни Костенко "Те, що позбавляє сну...". Ідейно-художній аналіз роману-колажу "Те, що позбавляє сну..." та дослідження специфіки творчої манери письменниці на основі даного твору.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Дитинство і юність Михайла Булгакова. Ставлення письменника до революційних подій. Початок літературної діяльності. Композиція та художня структура роману "Майстер і Маргарита", біблійний сюжет твору. Єршалаїмський світ роману, ідея добра і милосердя.

  реферат, добавлен 19.05.2010

 • Встановлення взаємозв'язку та взаємозалежності змісту і форми у художньому творі. Визначення теми, ідеї, фабули твору. Розгляд понять його проблематики, пафосу та характеру. Виявлення цінності художнього твору в залежності від його складових елементів.

  реферат, добавлен 16.01.2014

 • Вивчення літопису козацького канцеляриста Самійла Величка, найбільшого за обсягом історичного твору свого часу. Спроби відновлення загубленої частини твору. Аналіз стильових особливостей Літопису. Засоби творення образів та манера інтерпретації подій.

  реферат, добавлен 07.07.2017

 • Створення комплексної візії специфіки художньої організації роману О. Чупи "Бомжі Донбасу", який залишається маловивченим. Загальна оцінка праць учених щодо твору. Головні постмодерністські риси роману, висвітлення психологічної майстерності автора.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Дослідження проблеми жанроутворення в драмі. Специфіка драми як роду літератури у взаємозв'язку із пафосом. Його вплив на визначення типу конфлікту драматургічного твору. Аналіз системних аспектів теорії жанру літературної спадщини М. Булгакова.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

 • Художнє втілення сатиричної проблеми в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита". Ідейний задум, жанр, персонажі, сюжетно-композиційне своєрідність твору. Проблеми творчості на матеріалі літературної праці Майстра. Оцінка добра і зла у романі.

  реферат, добавлен 22.02.2014

 • Розглядаються особливості жанру роману виховання на прикладі твору "Апостол черні" О. Кобилянської. Простежується проблематика, ґенеза особистості, сюжетно-композиційні особливості твору. Доля Юліяна Цезаревича та процес його життєвого самостановлення.

  статья, добавлен 03.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.