Ще одна із роду Болейн

Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

Подобные документы

 • Хронотоп - найбільш важлива характеристика художнього образу літературного твору, яка передає систему взаємозв’язків персонажів з навколишньою дійсністю. Проблема митця і влади - одна з головних тем роману Володимира Даниленка "Клітка для вивільги".

  статья, добавлен 28.04.2020

 • Трагическая история о принце датском Гамлете как трагедия Уильяма Шекспира, одна из самых известных его пьес и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Основной сюжет пьесы и обзор ее мотивов. Истоки сюжета и образа Гамлета как вечного образа.

  доклад, добавлен 15.02.2013

 • Особливості використання семіотичного моделювання у процесі аналізу літературного твору. Трактування терміну "літературна модель", ступінь необхідності її виокремлення під час інтерпретації твору та класифікація можливих видів літературних моделей.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Дослідження жанрово-стильових особливостей сучасного українського роману Ю. Щербака "Час смертохристів. Міражі 2077 року". Належність роману до політичного жанрового різновиду. Вплив світоглядних орієнтирів письменника на ідейне спрямування твору.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Розгляд художнього твору сучасної української одеської письменниці Ганни Костенко "Те, що позбавляє сну...". Ідейно-художній аналіз роману-колажу "Те, що позбавляє сну..." та дослідження специфіки творчої манери письменниці на основі даного твору.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Дитинство і юність Михайла Булгакова. Ставлення письменника до революційних подій. Початок літературної діяльності. Композиція та художня структура роману "Майстер і Маргарита", біблійний сюжет твору. Єршалаїмський світ роману, ідея добра і милосердя.

  реферат, добавлен 19.05.2010

 • Встановлення взаємозв'язку та взаємозалежності змісту і форми у художньому творі. Визначення теми, ідеї, фабули твору. Розгляд понять його проблематики, пафосу та характеру. Виявлення цінності художнього твору в залежності від його складових елементів.

  реферат, добавлен 16.01.2014

 • Вивчення літопису козацького канцеляриста Самійла Величка, найбільшого за обсягом історичного твору свого часу. Спроби відновлення загубленої частини твору. Аналіз стильових особливостей Літопису. Засоби творення образів та манера інтерпретації подій.

  реферат, добавлен 07.07.2017

 • Створення комплексної візії специфіки художньої організації роману О. Чупи "Бомжі Донбасу", який залишається маловивченим. Загальна оцінка праць учених щодо твору. Головні постмодерністські риси роману, висвітлення психологічної майстерності автора.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Дослідження проблеми жанроутворення в драмі. Специфіка драми як роду літератури у взаємозв'язку із пафосом. Його вплив на визначення типу конфлікту драматургічного твору. Аналіз системних аспектів теорії жанру літературної спадщини М. Булгакова.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.