Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Гроші як загальновизнаний засіб платежу та сукупність фінансових активів. Поняття ринку грошей в макроекономіці як сукупності відносин між банківською системою та споживачем, що пред'являє попит на гроші. Номінальні та реальні макроекономічні показники.

  контрольная работа, добавлен 18.10.2012

 • Характеристика фінансової системи держави. Податкові надходження та плата за використання природних ресурсів. Використання державних ресурсів із метою фінансування економічного розвитку держави. Функції грошей, підвищення цін на товари та послуги.

  контрольная работа, добавлен 21.07.2016

 • Умовами виникнення і функціонування товарного виробництва. Товар, його властивості та подвійна природа. Гроші – це загальний товарний еквівалент, вони є посередником в обміні товарів. Купівельна спроможність грошей. Грошові системи, їх суть і види.

  контрольная работа, добавлен 11.12.2010

 • Загальні основи суспільного виробництва. Основні функції і види грошей. Доходи в ринковій економіці та їх розподіл. Підприємство як самостійна ланка виробничої сфери. Основи менеджменту та маркетингової діяльності. Причини та шляхи подолання інфляції.

  учебное пособие, добавлен 21.03.2018

 • Визначення нового підходу до формулювання функцій грошей як необхідного чинника трансформації економічної системи, котра б виключала попрання духовних законів. Особливості абсолютних грошей. Роль держави під час здійснення грошово-кредитної політики.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Теоретичні засади поняття "капітал": його економічна сутність, форма та класифікація, характеристика постійного та змінного видів, нагромадження та перетворення грошей на капітал. Основні концепції капіталу та теорія "людського капіталу", його оборот.

  курсовая работа, добавлен 03.05.2010

 • Сутність та функції грошей. Форми інфляції, її соціально-економічні наслідки (зниження ставки відсотків за кредит, підвищення попиту на нерухомість) та особливості впливу на макроекономічні процеси. Визначення паритету купівельної спроможності валют.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Золото і срібло, майно як показники багатства країни за теорією меркантилістів. Національне промислове виробництво та напрямки його державного регулювання, значення торговельних процесів. Виникнення кількісної теорії грошей, етапи її розвитку та зміст.

  реферат, добавлен 20.09.2013

 • Зміст теоретичних аспектів управління капіталом. Аналіз інвестованих та нових грошей. Кількісна оцінка індикатора розвитку будівельного підприємства. Схема взаємозв’язків стратегії виробництва та конкретних цілей для досягнення головної мети компанії.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Предмет і метод економічної теорії, її місце в системі економічних наук. Сутність виробництва у житті суспільства. Теорія товару і грошей. Підприємництво в ринковій економіці. Капітал підприємства. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

  учебное пособие, добавлен 26.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.