Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Визначення поняття "гроші". Металева, номіналістична та кількісна теорії грошей. Дослідження умов довгострокової рівноваги грошового ринку. Одиниця вартості товарів чи послуг. Слабкість і сила національних валют. Розрахунки за допомогою кредитної картки.

  реферат, добавлен 05.12.2013

 • Місце грошей в економічній теорії. Основні положення кількісної та кон’юнктурної теорії М. Туган-Барановського. Монетаризм і його позиції. Розуміння ролі грошей в сучасній економічній думці. Проблеми вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні.

  курсовая работа, добавлен 05.09.2013

 • Товар та його властивості. Теорія граничної корисності та суб'єктивна цінність блага. Основні напрямки критики трудової теорії вартості. Гроші, їхня сутність та основні функції. Інфляція: сутність, причини, наслідки. Теорії граничної корисності.

  лекция, добавлен 03.08.2008

 • Функція грошей як міри вартості, засобу обігу, засобу платежу. Структура грошового обігу та грошові операції. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання. Закон Грешема. Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор.

  курсовая работа, добавлен 02.03.2012

 • Період зародження і основні ідеї кількісної теорії грошей. Оцінка варіанту кількісної теорії І. Фішера. Характеристика теорії касових залишків або "кембріджська версія". Кейнсіанські трактування кількісної теорії. Монетаризм і економічне регулювання.

  контрольная работа, добавлен 29.06.2011

 • Головні елементи саморегулювання ринкової економіки. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей. Монетаризм як сучасна теорія грошей. Класифікація грошових систем за формою та їх еволюція. Монетаризм як сучасний напрямок розвитку кількісної теорії.

  контрольная работа, добавлен 25.04.2013

 • Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів. Основні типи грошових систем, їх елементи, етапи еволюції. Особливості створення та розвитку грошової системи України. Функція та роль кредиту в ринковій економіці. Конвертованість боргу.

  контрольная работа, добавлен 11.03.2013

 • Сутність та причини появи грошей як загального еквівалента в результаті розвитку товарно-грошових відносин. Система золотого стандарту та її модифікації у ХХ-му столітті. Традиційні та сучасні форми безробіття. Основна і спеціальна форма зайнятості.

  контрольная работа, добавлен 23.01.2014

 • Сутність та функції грошей, як загального еквіваленту та їх еволюція. Сучасні зміни у грошовому обігу. Інфляційні процеси, їх вплив на сталість національної валюти в Україні. Напрями підвищення сталості грошової одиниці в країнах з ринковою економікою.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2013

 • Суть, форми і види грошей. Кредитна система і її складові елементи. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Банківська система України. Федеральна резервна система США "ФРС". Національна резервна банківська система України "НБУ".

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.