Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Місце ринку електронних грошей в економічній структурі сучасного суспільства. Класифікація об'єктів і суб'єктів ринку електронних грошей, метод розрахунку вартості і ціни. Характеристика процесу регулювання ринку електронних грошей в різних країнах.

  автореферат, добавлен 24.08.2015

 • Дослідження теорій походження, сутності і функцій грошей, які є предметом попиту та істотно впливають на ринок товарів і послуг. Особливості та види стану грошового обігу, який може привести до змін умов економічної рівноваги. Еволюція грошових агрегатів.

  курсовая работа, добавлен 08.03.2011

 • Вивчення історії виникнення і розкриття суті грошей як специфічного товару максимальної ліквідності і універсального еквіваленту вартості. Опис структури грошей і складу грошової системи. Визначення функцій і ролі грошей в економічній системі держави.

  реферат, добавлен 05.07.2013

 • Роль грошей у ринковій економіці, аналіз їх функцій як носія позикового капіталу, механізми зміни попиту, валютного та цінового курсу. Поняття грошей як міри вартості, засобу обігу, платежу. Структура фінансових послуг на грошовому ринку, значення банків.

  контрольная работа, добавлен 31.03.2015

 • Гроші як капітал, їх функція, еволюція, вартість, властивості. Види грошових систем і форм. Банки - провідні суб’єкти фінансового посередництва, їх призначення. Структура грошового обороту. Якісний і кількісний аспекти ролі грошей у розвитку економіки.

  шпаргалка, добавлен 21.03.2010

 • Докорінна перебудова системи теоретичних поглядів з приводу суті грошей, їх місця і ролі у структурі фінансових відносин. Економічні погляди Джона Мейнарда Кейнса та його положення про принципи здійснення політики "дешевих грошей" та пільгового кредиту.

  реферат, добавлен 16.11.2009

 • Розгляд номіналістичної, матеріалістичної та класичної теорій грошей, їх формування, представники та основні переваги і недоліки. Матеріалістична теорія у сучасних умовах. Кожна з цих теорій внесла значний внесок в формування сучасної грошової теорії.

  реферат, добавлен 20.02.2011

 • Тіньова економіка як сукупність неврахованих і протиправних видів економічної діяльності, класифікація її сегментів: "неофіційна", "підпільна" та фіктивна. Канали походження "брудних" грошей, напрямки вивчення в світовій практиці, оцінювання масштабів.

  эссе, добавлен 26.10.2013

 • Коротка біографія Джона Мейнарда Кейнса, його внесок у розвиток кількісної теорії грошей. Ідеологія кейнсіанства і неокейнсіанства. Наукова дефініція "раціональної поведінки". Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Події кейнсіанської революції.

  реферат, добавлен 10.10.2012

 • Сутність закону грошового обігу. Поняття паперових грошей. Карбування державою замінників повноцінної золотої монети. Роль благородних металів як миттєвих посередників у сфері обміну. Прибуток, норма прибутку. Фактори, що впливають на норму прибутку.

  реферат, добавлен 29.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.