Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Суть і вартість грошей. Науковий внесок К. Маркса. Процент як ціна грошей та його види. Типи грошових систем та їх еволюція. Методи державного регулювання грошового обігу в країні. Види та типи інфляції. Сутність, види цінних паперів та їх характеристика.

  шпаргалка, добавлен 30.09.2016

 • Фактори, від яких залежить кількість грошей, необхідна для забезпечення товарного обігу. Поняття інфляції у вітчизняній та західній літературі. Класифікація знецінювання грошей. Причини виникнення інфляції. Аналіз інфляційних процесів в сучасній Україні.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2012

 • Визначення економічної природи і функції грошей за металістичною та товарною теоріями. Опис номіналістичної і кількісної теорії грошей. Кейнсіанська і монетаристська грошові теорії, роль А. Сміта і Д. Рікардо у становленні й розвитку ринкової економіки.

  курсовая работа, добавлен 01.12.2016

 • Сутність грошей в умовах ринкової економіки. Грошовий агрегат як визначене законодавством угрупування ліквідних активів. Характеристика їх різних видів. Особливості побудови показників та структури грошової маси в Україні. Динаміка маси грошей в обігу.

  реферат, добавлен 06.09.2014

 • Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. Суть форми прояву, причини та наслідки інфляції як специфічної хвороби паперово-грошового обігу. Розвиток державно-монополістичного капіталізму. Надання позик з фіксованою відсотковою ставкою підприємствам.

  контрольная работа, добавлен 25.02.2014

 • Характеристика основних форм господарства в сучасному суспільстві. Поняття товарного виробництва, його головні риси та етапи розвитку. Сутність простої та розвинутої форми обміну. Основні властивості товару. Виникнення і суть грошей, їх функції.

  лекция, добавлен 23.10.2013

 • Розгляд еквівалентної форми вартості товарів і послуг. Дослідження виникнення й необхідності грошей. Аналіз їх ролі в ринковій економіці. З’ясування концепцій, функцій і видів. Державне регулювання грошового обігу в Україні. Вивчення інфляційних процесів.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2016

 • Суспільна роль грошей і їх функція в економічній системі. Об'єкт грошово-кредитного регулювання економіки розвинутих країн. Механізм руху позичкового капіталу через банки, фондовий ринок. Перелив вільних капіталів у місце найефективнішого їх використання.

  реферат, добавлен 21.07.2017

 • Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Відносини власності і їх значення для розвитку економіки. Товар і його властивості. Виникнення і суть грошей. Функції і типи ринку. Суть капіталу та його форми.

  курс лекций, добавлен 03.10.2012

 • Визначення сутності грошей, їх функцій та законів грошового обігу. Сутність, види, розрахунки та застосування інструментарію еластичності попиту. Фактори, що впливають на цінову еластичність попиту. Витрати виробництва в короткостроковому періоді.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.