Норми і джерела міжнародного права

Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

Подобные документы

 • Джерела цивільного права України. Поняття і суть загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, їх застосування для врегулювання приватних відносин. Внутрішнє законодавство та міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2014

 • Огляд історії розвитку, поняття, предмет, метод, принципи і функції міжнародного права. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Включення до сфери міжнародного права норм, спрямованих на регулювання міжнародної системи транспорту та зв’язку.

  лекция, добавлен 15.09.2012

 • Поняття та види джерел міжнародного приватного права. Норми Віденської конвенції про право міждержавних договорів, юридична сила норм конституції деяких держав. Специфіка спадкових правовідносин міжнародного характеру та їх колізійне регулювання.

  контрольная работа, добавлен 30.05.2016

 • Порівняльний аналіз особливостей становлення і розвитку міжнародного права в стародавній період в різних регіонах світу. Визначення впливу міжнародно-правових підсистем різних регіонів на природу, сутність і характерні риси сучасного міжнародного права.

  автореферат, добавлен 27.08.2013

 • Проблеми взаємодії внутрішнього і міжнародного права. Законодавство України про взаємодію внутрішньодержавного та міжнародного права. Питання про пряме застосування міжнародно-правових норм на території держави. Імплементація міжнародно-правових норм.

  лекция, добавлен 15.09.2012

 • Інституційний механізм регулювання міжнародних відносин в енергетичній сфері. Проблеми аналізу системи міжнародного права в сучасній доктрині міжнародного права. Співвідношення міжнародного енергетичного права з іншими галузями міжнародного права.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Поняття та основні етапи розвитку міжнародного права, його функції та співвідношення з внутрішньодержавним правом. Міжнародна міжурядова організація як суб’єкт міжнародного права. Судові рішення та доктрина визнаних фахівців з міжнародного права.

  краткое изложение, добавлен 28.05.2015

 • Вивчення історії створення універсальної міжнародної організації та визначення основних принципів сучасного міжнародного права, яке складає особливий правовий механізм регулювання міжнародних відносин. Особливості предмету та суб’єктів міжнародного права.

  контрольная работа, добавлен 19.08.2010

 • Проблематика позиційного апарату міжнародного права: сутність поняття, загальна характеристика, функції, юридична природа. Властивість норм і принципів міжнародного та національного публічного права; дослідження юридичної природи міжнародно-правових норм.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2013

 • Роль загальних принципів права в системі міжнародного економічного права. "Стихійні" джерела права. Гнучка багаторівнева ієрархія змістовних правових формул, яка дозволяє заповнювати лакуни у відносинах, не врегульованих формальними правовими джерелами.

  статья, добавлен 04.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.