Норми і джерела міжнародного права

Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

Подобные документы

 • Історичні етапи виникнення та основні етапи розвитку Міжнародного гуманітарного права. Основні форми відповідальності за порушення права збройного конфлікту. Стан дотримання норм і принципів Міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України.

  курсовая работа, добавлен 26.01.2018

 • Поняття й правові норми системи міжнародного екологічного права. Джерела міжнародного екологічного права. Конвенція про біорізноманіття та її місце серед міжнародних угод про охорону живої природи. Правові форми громадсько-екологічної експертизи.

  реферат, добавлен 11.06.2015

 • Ознаки національного права. Взаємодія міжнародного та національного права у правовій системі. Міжнародний договір, як форма права, його місце у системі національного права. Шляхи подолання колізій між нормами міжнародного права і національного права.

  курсовая работа, добавлен 17.02.2018

 • Визначення ролі, значення і співвідношення норм міжнародного публічного права і міжнародного економічного права у процесі міжнародного регулювання суб'єктів економічного співробітництва в контексті становлення міжнародного економічного правопорядку.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Генезис ідеї міжнародного права та її відображення в філософсько-правовій думці. Фактори впливу на розвиток міжнародного права. Значення прав людини в процесі становлення сучасного міжнародного права в умовах глобальних трансформацій сучасності.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Внутрішнє законодавство, міжнародні угоди, міжнародні й торговельні звичаї, судова, арбітражна практика, як основні форми міжнародного приватного права. Регулювання усиновлення в міжнародному приватному праві. Поняття договору міжнародної купівлі-продажу.

  контрольная работа, добавлен 17.02.2013

 • Формування сукупності критеріїв, що дають змогу виділити джерела права Європейського Союзу. Специфічні риси, які притаманні джерелам права Європейського Союзу, відмінність їх від джерел міжнародного права. Тенденції розвитку системи джерел права ЄС.

  автореферат, добавлен 29.08.2013

 • Суб'єктна і об'єктна сфери дії міжнародного права. Виникнення міжнародного права та його періодизація. Створення і припинення діяльності міжнародних організацій. Юридичні наслідки міжнародного протиправного діяння. Захист мирного населення під час війни.

  шпаргалка, добавлен 08.03.2015

 • Становлення та розвиток сучасного міжнародного економічного права. Його поняття, та характеристика основних концепцій. Предмет та базові принципи міжнародного економічного права. Цілі ООН щодо реалізації правових основ міжнародного співробітництва.

  реферат, добавлен 24.09.2017

 • Поняття принципів міжнародного права, їх характеристика та нормативно-правовий зміст. Процес формування та функціонування основоположних принципів права, їх функції, ознаки та структура. Класифікація принципів міжнародного права, його правове значення.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.