Норми і джерела міжнародного права

Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

Подобные документы

 • З’ясування сутності наявних доктринальних підходів до розуміння понять "джерела міжнародного митного права" та "форми міжнародного митного права". Принципи національних правових систем. Вивчення вимог щодо однозначності юридичної правової термінології.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Поняття, сутність і загальні принципи міжнародного повітряного права. Джерела міжнародного повітряного права та основні свободи повітряного простору. Права та обов'язки учасників повітряного сполучення, відповідальність у міжнародному повітряному праві.

  контрольная работа, добавлен 13.11.2019

 • Теоретичні засади поняття міжнародного приватного права: предмет і система, основні його джерела. Особливості правових методів регулювання у міжнародному приватному праві. Проблеми застосування іноземного права: тлумачення, кваліфікація, застереження.

  доклад, добавлен 25.02.2012

 • Поняття, природа та сфера дії міжнародного права. Поняття та характерні риси норм міжнародного права. Національне законодавство і міжнародна судова практика. Особливі види міжнародної правосуб’єктності. Правонаступництво держав щодо державних боргів.

  курс лекций, добавлен 15.09.2012

 • Теоретичні та практичні проблеми міжнародного економічного права як складової міжнародного публічного права. Сучасні концепції міжнародного економічного права, його місце та роль у системі міжнародного права. Сутність міжнародного економічного права.

  анализ книги, добавлен 29.09.2016

 • Виникнення міжнародного права, його поняття та особливості. Співвідношення міжнародного і внутрідержавного права. Нормотворення, зовнішня політика і дипломатія. Система, галузь і загальний предмет міжнародного права. Міжнародно-правовий інститут.

  лекция, добавлен 18.12.2014

 • Розгляд основ зародження міжнародного права і історії його розвитку від стародавніх століть. Визначення ролі, місця і завдань міжнародного права у розвитку багатофункціональних відносин держав. Огляд системи і джерел сучасного міжнародного права.

  реферат, добавлен 18.05.2016

 • Поняття світових правових цінностей, їх вплив на інтеграційні процеси. Еволюція сучасного міжнародного права в умовах глобального суспільства. Формування європейського правового порядку. Пошук аксіологічного фундаменту міжнародного права у майбутньому.

  статья, добавлен 18.12.2013

 • Дослідження ролі джерел міжнародного права у регулюванні відносин у сфері довкілля. Характеристика особливостей формування сучасного національного екологічного законодавства. Вивчення співвідношення міжнародно-правового акту та міжнародного договору.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Визначення реквізитів міжнародного договору – "Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про видачу правопорушників". Характеристика джерела міжнародного права – "Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод" та її особливості.

  контрольная работа, добавлен 14.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.