Норми і джерела міжнародного права

Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

Подобные документы

 • Особливості джерел міжнародного права - зовнішньої форми виразу норм та основних принципів міжнародного права. Відмінні риси таких універсальних джерел міжнародного права, як міжнародний договір та міжнародний звичай. Головні суб’єкти міжнародного права.

  контрольная работа, добавлен 19.08.2010

 • Основні види джерел міжнародного права: конвенції, звичаї, доктрини та ін. Міжнародний договір як джерело міжнародного права. Особливості регулювання міжнародних відносин міжнародними звичаями. Основні рішення міжнародних органів та організацій.

  реферат, добавлен 07.11.2015

 • Поняття та види джерел міжнародного права. Загальне поняття про міжнародно-правовий звичай. Декларація 1960 року про надання незалежності колоніальним країнам і народам. Елементи одностороннього акту. Характеристика змісту принципу "pacta sunt servanda".

  реферат, добавлен 25.11.2013

 • Поняття, види та характеристика міжнародних договорів і внутрішньодержавних законів. Умови набуття юридичної сили міжнародно-правових норм у національній правовій системі. Аналіз співвідношення норм міжнародного договору та Цивільного кодексу України.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Передумови становлення та основні етапи розвитку міжнародного права. Особливості співвідношення міжнародного публічного і внутрішньодержавного права. Сутність кодифікації як систематизації діючих міжнародно-правових норм з метою уточнення їх змісту.

  шпаргалка, добавлен 25.12.2013

 • Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права. Предмет, об'єкт правового регулювання та функції міжнародного права. Система сучасного міжнародного права. Зв'язок міжнародного та внутрішньодержавного права.

  реферат, добавлен 03.12.2015

 • Поняття джерел міжнародного приватного права, міжнародний договір, звичай та судова практика як його основні джерела. Співвідношення, особливості та проблематика джерел МПП. Практика зарубіжних держав та внутрішнє законодавство, що його регулює у РБ.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2014

 • Поняття, предмет і об`єкт, функції і джерела міжнародного права. Види і класифікація міжнародно-правових норм, природа, ознаки і класифікація основних принципів міжнародного права. Міжнародний правотворчий процес, міжнародно-правова відповідальность.

  шпаргалка, добавлен 07.06.2009

 • Поняття міжнародного права, його виникнення. Основні етапи розвитку міжнародного права: рабовласництво, середньовіччя, буржуазних революцій, в перехідний період розвитку від буржуазного до сучасного. Формування сучасного міжнародного права в Україні.

  курсовая работа, добавлен 23.10.2014

 • Особливості співвідношення Конституції України й міжнародно-правових норм. Еволюція питання взаємодії міжнародного й національного права в українському законодавстві. Правило сприйняття чинних міжнародних договорів. Норми міжнародного звичаєвого права.

  статья, добавлен 11.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.