Поетика хронотопу в оповіданні В. Підмогильного "Старець"

Оригінальність жанрово-стильових, проблематико-тематичних та поетикальних особливостей творчої спадщини В. Підмогильного. Специфіка хронотопу та особливості поетики твору. Роль та значення у літературі екзистенціалізму. Наративна структура оповідань.

Подобные документы

 • Характеристика жанрової природи малої прози Т. Гарді. Історія створення вессекського циклу оповідань, аналіз рис поетики письменника. Виявлення принципів творення вторинної реальності (світу Вессексу), а також специфіка конструювання образів героїв.

  автореферат, добавлен 11.08.2015

 • Коротка біографія Валеріана Підмогильного – українського письменника та перекладача. Найвизначніші твори письменника. Особливості роману "Місто" першого урбаністичного роману в українській літературі: головні персонажі, опис селянської української молоді.

  презентация, добавлен 18.11.2014

 • Поняття поетики як одного з найдавніших термінів літературознавства. Єдність форми і змісту в літературі. Структура поняття "тема": зовнішня і внутрішня. Аналіз поняття "проблематика" твору. Ідея і тенденція як органічна частина змісту художнього твору.

  доклад, добавлен 09.07.2017

 • Аналіз проблематики і художніх особливостей прозової спадщини М. Старицького. Основні чинники його світогляду і творчої системи, та роль у літературі. Співвідношення проблематики й поетики прози класика з літературним, суспільним контекстом його доби.

  автореферат, добавлен 15.07.2014

 • Аналіз особливостей відображення хронотопу дороги в творі на прикладі зразків української химерної прози, а саме повісті "Ирій" В. Дрозда та романі "Дім на горі" В. Шевчука. Особливості інтерпретації міфологеми "дорога" та її символічне значення.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Дослідження ролі епіграфа з роману А. Франса "Таїс" у процесі інтерпретації роману "Місто" В. Підмогильного. Проблеми, пов’язані з рецепцією творчості А. Франса в Україні. Внесок Підмогильного в перекладання творів французької прози XIX - поч. XX ст.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Характеристика текстів Джойса в аспекті наративної структури. Визначення наративних чинників формування Джойсового хронотопу й особливостей хронотопної поетики. Розгляд ролі мотиву в наративній організації. Аналіз основних механізмів зчеплення мотивів.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Дослідження специфіки і характеру поетичних містифікацій Є. Васильєвої. Характеристика особливостей поетики стилізованих віршів, створених в рамках іспанської та китайської містифікацій. Місце спадщини поетеси в російській літературі початку ХХ століття.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Особливості новаторської наративної стратегії роману, роль ретроспекції у ньому. Оригінальність і важливість часопросторової поетики, взаємодія зображеного простору і типажу. Символіко-етична проекція поетики роману, його новаторство і світовий резонанс.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Дослідження соціально-філософської проблематики та жанрово-стильових особливостей романів В. Винниченка 1930–40-х рр. Місце досліджуваних романів у системі концептуально-стильових пошуків автора. Аналіз проблематики й поетики романів "муженського циклу".

  автореферат, добавлен 27.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.