Поетика хронотопу в оповіданні В. Підмогильного "Старець"

Оригінальність жанрово-стильових, проблематико-тематичних та поетикальних особливостей творчої спадщини В. Підмогильного. Специфіка хронотопу та особливості поетики твору. Роль та значення у літературі екзистенціалізму. Наративна структура оповідань.

Подобные документы

 • Визначення наративних моделей, їх складових, загальних особливостей на прикладі прози В. Підмогильного. Основні риси наративних моделей творів письменника в аспекті розгортання дії і в аспекті оповідування. Відношення між наратором та абстрактним автором.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Структурні особливості, жанрово-стилістична специфіка і образна система творів письменника. Новаторський характер творчості Грушевського, що ґрунтується на традиціях української й досягненнях світової літератури. Становлення проблематики і поетики прози.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Мала проза Я. Жарка як літературного процесу доби кінця ХІХ - початку ХХ століття. Багатофункціональна роль пейзажу як художнього прийому в першому оповіданні "Старець". Особливості поетики малої прози, поєднання різних стилів в новелах та оповіданнях.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Особливості поетики у процесі творчої еволюції Єйтса. Дослідження філософсько-естетичної системи письменника. Розуміння суґестивного впливу поетичного слова і здатності естетичного досвіду викликати у сприймаючій свідомості спогади чи виняткові емоції.

  статья, добавлен 25.10.2018

 • Літературознавчий аналіз творів А. Головка, М. Івченка, М. Ірчана, Г. Михайличенка, В. Підмогильного, О. Турянського та Ю. Яновського. Огляд повісті як цілісної структури в плані вивчення домінуючих ознак її поетики, концепції героя, структури тексту.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Дослідження еволюції ключового для всієї творчості Г. Бьолля концепту "війна". Реалізація його суттєвих субконцептів. Аналіз наративної структури текстів, їх композиційно-стильових особливостей, системи персонажів, хронотопу, образів та лейтмотивів.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • "Місто" як перший урбаністичний роман в українській літературі, з новими героями, проблематикою та манерою оповіді, історія та головні етапи його написання автором, фактори даного процесу та проблематика твору. Особливості сюжетної лінії, головні герої.

  реферат, добавлен 22.11.2011

 • Розвиток жанру байки як віршованого алегоричного твору повчально-гумористичного характеру. Поетика української байки, використання розмовної мови, зниженої лексики, елементів бурлеску. Місце байкарської спадщини Боровиковського в українській літературі.

  реферат, добавлен 03.11.2015

 • Роман В. Підмогильного "Місто" як незвичний та яскравий витвір українського літературного інтелектуального мистецтва, знайомство з головними героями. Загальна характеристика глобальних інтелектуальних та філософсько-психологічних проблем сучасності.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Аналіз жанрової специфіки історичної повісті, провідні аспекти її дослідження. Роль співвідношення історичної правди й художнього домислу, системи образотворення, аспектів поетики й художнього хронотопу у відображенні досвіду українського державотворення.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.