Поетика хронотопу в оповіданні В. Підмогильного "Старець"

Оригінальність жанрово-стильових, проблематико-тематичних та поетикальних особливостей творчої спадщини В. Підмогильного. Специфіка хронотопу та особливості поетики твору. Роль та значення у літературі екзистенціалізму. Наративна структура оповідань.

Подобные документы

 • Характеристика зразків української малої прози, що репрезентують побутове й суспільне життя колись привілейованих верств населення. Дослідження тематичних та художніх особливостей оповідань В. Підмогильного, І. Андрієнка, В. Вражливого та С. Жигалка.

  статья, добавлен 21.04.2020

 • Проведено аналіз оповідань Валер'яна Підмогильного катеринославського періоду. З’ясовано, що письменникові притаманний глибокий психологізм, розкриття образів героїв відбувається через розгортання внутрішнього конфлікту свідомого та підсвідомого "я".

  статья, добавлен 21.04.2020

 • Становлення концепції людини в малій прозі В. Підмогильного та особливості її відображення. Вплив учення З. Фройда на творчість письменника. Головні принципи зображення людини та риси національної ментальності у творчому доробкові В. Підмогильного.

  автореферат, добавлен 07.03.2014

 • Поняття поетики як одного з найдавніших термінів літературознавства. Єдність форми і змісту в літературі. Структура поняття "тема": зовнішня і внутрішня. Аналіз поняття "проблематика" твору. Ідея і тенденція як органічна частина змісту художнього твору.

  доклад, добавлен 09.07.2017

 • Дослідження образів "класово божевільних" у новелі В. Підмогильного "З життя будинку" та оповіданні Б. Антоненка-Давидовича "Чистка". Дослідження причин кризи, соціально-історичні обставини, вагу яких психіка героїв творів не спроможна витримати.

  статья, добавлен 21.04.2020

 • Коротка біографія Валеріана Підмогильного – українського письменника та перекладача. Найвизначніші твори письменника. Особливості роману "Місто" першого урбаністичного роману в українській літературі: головні персонажі, опис селянської української молоді.

  презентация, добавлен 18.11.2014

 • Досліждено внесок В. Підмогильного в літературний процес 1920-1930-х років, розглянуто реалії, у яких перебував український читач. Вплив на його світогляд і творчий доробок світової літератури, зокрема, французької. Видатні твори В. Підмогильного.

  статья, добавлен 21.04.2020

 • Аналіз проблематики і художніх особливостей прозової спадщини М. Старицького. Основні чинники його світогляду і творчої системи, та роль у літературі. Співвідношення проблематики й поетики прози класика з літературним, суспільним контекстом його доби.

  автореферат, добавлен 15.07.2014

 • Аналіз особливостей відображення хронотопу дороги в творі на прикладі зразків української химерної прози, а саме повісті "Ирій" В. Дрозда та романі "Дім на горі" В. Шевчука. Особливості інтерпретації міфологеми "дорога" та її символічне значення.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Специфіка портретування в малій прозі В. Підмогильного. Розгляд оповіданнь письменника "Гайдамака" та "Син". Модерністський портрет в тексті як авторський коментар. Екзистенційність ідіостилю майстра художнього слова. Риси зовнішності головних героїв.

  статья, добавлен 21.04.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.