Поетика хронотопу в оповіданні В. Підмогильного "Старець"

Оригінальність жанрово-стильових, проблематико-тематичних та поетикальних особливостей творчої спадщини В. Підмогильного. Специфіка хронотопу та особливості поетики твору. Роль та значення у літературі екзистенціалізму. Наративна структура оповідань.

Подобные документы

 • Дослідження та характеристика позиції письменника на тлі суспільних подій у контексті революційно-романтичної поезії й прози. Розгляд особливостей оповідань Валер'яна Підмогильного. Аналіз висвітлення проблеми міста й села в творчості письменника.

  реферат, добавлен 12.12.2017

 • Осмислення специфіки художнього моделювання життя пореволюційного села як національної трагедії українства в еміграційній літературі ХХ ст. Розгляд особливостей образотворення та поетики низки маловідомих оповідань Дончука, що показують долю селянства.

  статья, добавлен 25.09.2017

 • Аналіз текстів В. Підмогильного в аспекті функціонування в них наративних моделей, характеристика основних складових. Основні риси творів письменника в аспекті розгортання дії та в аспекті оповідування. Визначення головних видів наративних моделей.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Дослідження побудови, функцій та художньої цінності хронотопу в літературному творі "Трохи пітьми" Л. Дереша. Аналіз зовнішнього, внутрішнього та локального просторів, емоційно-ціннісної інтенсивності порогового хронотопу кризи і життєвого зламу.

  статья, добавлен 27.09.2016

 • Розгляд особливості авторських інтерпретації урбаністичних мотивів. Порівняння урбаністичних рис у модерному романі В. Підмогильного та постмодерному романі С. Жадана. З’ясування специфіки репрезентації феномена міста. Місто як символ головного героя.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Розгляд специфіки психологізму в малій прозі В. Підмогильного. Виявлення в творах письменника філософського або психологічного підтексту соціальної проблематики. Аналіз засобів відтворення душевного світу героїв, прийомів моделювання їх характерів.

  статья, добавлен 25.08.2016

 • Огляд моделей буття героїв у романах В. Підмогильного "Місто", "Невеличка драма". Взаємозв’язок системи морально-етичних цінностей героїв, їх співвідношення із цінностями суспільними. Суспільні явища і настрої, що обумовлюють появу таких художніх типів.

  автореферат, добавлен 22.02.2014

 • Поняття поетики та відмінні особливості даного літературного жанру. Особливості жанру повісті "Солодка Даруся". Напрямки та специфіка реалізації поетики у сучасному романі М. Матіос "Солодка Даруся". Образна система, композиція. Постмодернізм в творі.

  курсовая работа, добавлен 14.04.2012

 • Аналіз образів науковців у творах "Авеніта" та "Чорний ангел" О. Слісаренка та "Невеличка драма" В. Підмогильного. Неореалізм як стиль, що розвивав реалістичний гносеологізм. Розгляд художньої практики Слісаренка із її волюнтаризмом як авангардистську.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Визначення проблематико-тематичних пошуків у творчості Михайличенка в світлі філософських позицій Шопенгауера, Ніцше. Виявлення своєрідності і новаторства в освоєнні художніх засобів імпресіоністичної манери письма. Природа символів "Блакитного роману".

  автореферат, добавлен 29.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.