Поетика хронотопу в оповіданні В. Підмогильного "Старець"

Оригінальність жанрово-стильових, проблематико-тематичних та поетикальних особливостей творчої спадщини В. Підмогильного. Специфіка хронотопу та особливості поетики твору. Роль та значення у літературі екзистенціалізму. Наративна структура оповідань.

Подобные документы

 • Визначення наративних моделей, їх складових, загальних особливостей на прикладі прози В. Підмогильного. Основні риси наративних моделей творів письменника в аспекті розгортання дії і в аспекті оповідування. Відношення між наратором та абстрактним автором.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Дослідження еволюції ключового для всієї творчості Г. Бьолля концепту "війна". Реалізація його суттєвих субконцептів. Аналіз наративної структури текстів, їх композиційно-стильових особливостей, системи персонажів, хронотопу, образів та лейтмотивів.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Розвиток жанру байки як віршованого алегоричного твору повчально-гумористичного характеру. Поетика української байки, використання розмовної мови, зниженої лексики, елементів бурлеску. Місце байкарської спадщини Боровиковського в українській літературі.

  реферат, добавлен 03.11.2015

 • Аналіз жанрової специфіки історичної повісті, провідні аспекти її дослідження. Роль співвідношення історичної правди й художнього домислу, системи образотворення, аспектів поетики й художнього хронотопу у відображенні досвіду українського державотворення.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

  реферат, добавлен 13.07.2017

 • Літературознавчий аналіз творів А. Головка, М. Івченка, М. Ірчана, Г. Михайличенка, В. Підмогильного, О. Турянського та Ю. Яновського. Огляд повісті як цілісної структури в плані вивчення домінуючих ознак її поетики, концепції героя, структури тексту.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Зв’язок драматичної форми у творчості А.П. Чехова із прагненням письменника "повернути драмі її літературне значення". Одноактні драматичні етюди Чехова, які є переробками раніше надрукованих оповідань. Змістоутворююча роль хронотопу у п’єсах митця.

  статья, добавлен 20.09.2013

 • "Місто" як перший урбаністичний роман в українській літературі, з новими героями, проблематикою та манерою оповіді, історія та головні етапи його написання автором, фактори даного процесу та проблематика твору. Особливості сюжетної лінії, головні герої.

  реферат, добавлен 22.11.2011

 • Жанрово-композиційна своєрідність малої прози. Цілісний аналіз ідейно-естетичних основ прози О. Стороженка, особливостей її поетики, типологічних зв’язків із європейською готичною традицією (Ч. Метьюрін, М. Льюїс) та "химерною прозою" XX століття.

  автореферат, добавлен 28.10.2013

 • Дослідження функціональності художньої деталі в оповіданнях В. Підмогильного, присвячених темі голоду. Особливості використання письменником деталі-епітета, -вчинку, колоративу, пейзажної, портретної, речової, звукової, запахової, тактильної деталі.

  статья, добавлен 13.05.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.