Поетика хронотопу в оповіданні В. Підмогильного "Старець"

Оригінальність жанрово-стильових, проблематико-тематичних та поетикальних особливостей творчої спадщини В. Підмогильного. Специфіка хронотопу та особливості поетики твору. Роль та значення у літературі екзистенціалізму. Наративна структура оповідань.

Подобные документы

 • Специфіка портретування в малій прозі В. Підмогильного. Розгляд оповіданнь письменника "Гайдамака" та "Син". Модерністський портрет в тексті як авторський коментар. Екзистенційність ідіостилю майстра художнього слова. Риси зовнішності головних героїв.

  статья, добавлен 21.04.2020

 • Особливості художнього хронотопу в малій прозі Осипа Маковея. Специфіка ідейного, символічного навантаження часових і просторових образів, їх функції як засобів вираження психологічного стану персонажів. Провідні мотиви творів Осипа Маковея про війну.

  статья, добавлен 21.04.2020

 • Характеристика текстів Джойса в аспекті наративної структури. Визначення наративних чинників формування Джойсового хронотопу й особливостей хронотопної поетики. Розгляд ролі мотиву в наративній організації. Аналіз основних механізмів зчеплення мотивів.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Дослідження специфіки і характеру поетичних містифікацій Є. Васильєвої. Характеристика особливостей поетики стилізованих віршів, створених в рамках іспанської та китайської містифікацій. Місце спадщини поетеси в російській літературі початку ХХ століття.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Особливості новаторської наративної стратегії роману, роль ретроспекції у ньому. Оригінальність і важливість часопросторової поетики, взаємодія зображеного простору і типажу. Символіко-етична проекція поетики роману, його новаторство і світовий резонанс.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Дослідження соціально-філософської проблематики та жанрово-стильових особливостей романів В. Винниченка 1930–40-х рр. Місце досліджуваних романів у системі концептуально-стильових пошуків автора. Аналіз проблематики й поетики романів "муженського циклу".

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Дослідження ролі епіграфа з роману А. Франса "Таїс" у процесі інтерпретації роману "Місто" В. Підмогильного. Проблеми, пов’язані з рецепцією творчості А. Франса в Україні. Внесок Підмогильного в перекладання творів французької прози XIX - поч. XX ст.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Структурні особливості, жанрово-стилістична специфіка і образна система творів письменника. Новаторський характер творчості Грушевського, що ґрунтується на традиціях української й досягненнях світової літератури. Становлення проблематики і поетики прози.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Мала проза Я. Жарка як літературного процесу доби кінця ХІХ - початку ХХ століття. Багатофункціональна роль пейзажу як художнього прийому в першому оповіданні "Старець". Особливості поетики малої прози, поєднання різних стилів в новелах та оповіданнях.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Особливості поетики у процесі творчої еволюції Єйтса. Дослідження філософсько-естетичної системи письменника. Розуміння суґестивного впливу поетичного слова і здатності естетичного досвіду викликати у сприймаючій свідомості спогади чи виняткові емоції.

  статья, добавлен 25.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.