Поетика хронотопу в оповіданні В. Підмогильного "Старець"

Оригінальність жанрово-стильових, проблематико-тематичних та поетикальних особливостей творчої спадщини В. Підмогильного. Специфіка хронотопу та особливості поетики твору. Роль та значення у літературі екзистенціалізму. Наративна структура оповідань.

Подобные документы

 • Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

  реферат, добавлен 13.07.2017

 • Зв’язок драматичної форми у творчості А.П. Чехова із прагненням письменника "повернути драмі її літературне значення". Одноактні драматичні етюди Чехова, які є переробками раніше надрукованих оповідань. Змістоутворююча роль хронотопу у п’єсах митця.

  статья, добавлен 20.09.2013

 • Коротка біографія та творчий портрет митця В.П. Підмогильного. Навчання в Катеринославському університеті та праця вчителем у рідних краях. Видання оповідання "В епідемічному бараці". Створення українських новітніх романів "Місто" та "Невеличка драма".

  реферат, добавлен 13.01.2016

 • Ознайомлення з особливостями формування світогляду Валер’яна Підмогильного. Характеристика перших творів письменника: повістей "Остап Шаптала", "Третя революція", оповідання "Син", збірки "Військовий літун", романів "Місто", а також "Невеличка драма".

  презентация, добавлен 10.11.2014

 • Жанрово-композиційна своєрідність малої прози. Цілісний аналіз ідейно-естетичних основ прози О. Стороженка, особливостей її поетики, типологічних зв’язків із європейською готичною традицією (Ч. Метьюрін, М. Льюїс) та "химерною прозою" XX століття.

  автореферат, добавлен 28.10.2013

 • Молоді роки, захоплення літературою та іноземними мовами. Перші відомі оповідання, робота в редакції журналу "Життя й революція". Життя народу в соціальному та національному аспектах у творчості Підмогильного. Звинувачення в тероризмі, арешт, розстріл.

  реферат, добавлен 23.12.2012

 • Вивчення біографії Валер'яна Підмогильного - українського письменника та перекладача французької літератури. Літературознавча діяльність, спроба психоаналітичного розгляду творчості відомих авторів. Опис творів Підмогильного: оповідання, повісті, романи.

  презентация, добавлен 29.03.2015

 • Специфіка часопросторових зв'язків, представлених у сучасних англомовних індустріальних романах. Проведення порівняльного аналізу хронотопу роману "Вечірні новини" американського письменника А. Хейлі та твору "Субота" британського романіста І. Мак'юена.

  статья, добавлен 16.07.2018

 • Літературознавче дослідження проблемно-тематичних та жанрово-стильових особливостей у поемах Дмитра Павличка. Обґрунтування ідейно-естетичних пошуків письменника. Аналіз специфіки жанрової природи поем автора та їх значення в літературному процесі.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Вплив філософії екзистенціалізму на український інтелектуальний роман. Семантично наповнені мікроконтексти функціонування поетоніма, які співвідносяться з основними екзистенціальними модусами. Виявлення конотацій, які найбільше інтенсифікуються.

  статья, добавлен 06.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.