Європейські вектори розвитку України (за публіцисткою Івана Франка)

Три європейські орієнтири розвитку України, які змоделював Іван Франко: політичний, культурний та ментальний. Аналіз української ідентичності крізь призму категорії "Європа". Основні ментальні ознаки українця-європейця. Розвиток української літератури.

Подобные документы

 • Аналіз Франкових статей, рецензій і публікацій про польських поетів і прозаїків у монографії Миколи Купльовського про Івана Франка. Відношення І. Франка до Ю. Словацького – польського поета. Огляд статей Франка про польських поетів "української школи".

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Іван Франко як найвидатніший світоч гуманізму, свободи і духовної величі людини; один із найвпливовіших митців і мислителів Європи та й громадський діяч. Ґрунтовні праці з давньої української літератури. Одруження І. Франка із Ольгою Хоружинською.

  доклад, добавлен 20.10.2013

 • Аналіз української моделі фемінізму на підставі перекладу І. Франка праці К. Шірмахер, яка незаслужено перебуває на маргінесах українського феміністичного дискурсу. Розгляд феміністичного процесу кінця ХІХ століття крізь призму поглядів І. Франка.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Аналіз стану сучасної української масової літератури, основні категорії масліту. Характеристика творчості Андрія Кокотюхи в контексті становлення сучасної української масової літератури. Питання формування власне українського культурного простору.

  статья, добавлен 16.11.2020

 • Іван Франко - як школа українського політичного життя. Проблеми української державності в творчості і житті письменника. Суперечливі та своєрідні погляди І. Франка щодо національної ідеї. Філософія І. Франка як заповідь любові до своєї Батьківщини.

  реферат, добавлен 22.06.2010

 • Ознайомлення з основними біографічними даними Івана Яковича Франка. Особливості відображення долі українського народу у творчості генія. Ідейно-художній аналіз поем "Мойсей", "Іван Вишенський". Розуміння людського призначення; філософська проблематика.

  курсовая работа, добавлен 24.04.2014

 • Процес зародження і розвитку взаємин й співпраці І. Франка зі Стефаном Ковалівим. Характеристика впливу творчості Івана Франка на становлення письменницької практики Стефана Коваліва. Особливості двостороннього діалогу через призму збереженого листування.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Дослідження еволюції української елегії на смерть від Яна Кохановського до Івана Франка. Розгляд філософсько-поетичного твору Франка, як різновиду жалобної елегії. Вивчення різновидів елегії: тренічної та еротичної. Аналіз жанрової структури вірша.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Фольклоризм літератури як поліаспектне явище, трансформація цього явища у різні періоди розвитку літературної творчості із їх стильовими особливостями. Основні вектори до таких порівняльних студій на матеріалі малої прози П. Куліша та Івана Франка.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Втілення вражень шкільного дитинства в поетичних збірках. Перші друкування поета у студентському журналі. Участь Франка у роботі львівських друкованих видань. Арешти поета та організація української радикальної партії. Хронологія збірок Івана Франка.

  презентация, добавлен 31.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.