Європейські вектори розвитку України (за публіцисткою Івана Франка)

Три європейські орієнтири розвитку України, які змоделював Іван Франко: політичний, культурний та ментальний. Аналіз української ідентичності крізь призму категорії "Європа". Основні ментальні ознаки українця-європейця. Розвиток української літератури.

Подобные документы

 • Аналіз існуючої літератури, пов’язаної з питанням віршування Івана Франка та українською версифікацією ХІХ століття загалом. З’ясування співвідношення класичних і некласичних форм у поезії Каменяра та виявлення типологічних рис основних розмірів.

  автореферат, добавлен 27.02.2014

 • Збагачення української літератури світовим поетичним досвідом. Зразки лірики та висока вимогливість Франка до свого поетичного слова. Основні параметри структурування на дискурсі ліричного "я". Формування сутності франкової "семпертірівської" поезії.

  реферат, добавлен 02.04.2016

 • Творчість Івана Франка німецькою мовою, її сприйняття літературами народів ближнього і середнього сходу. Підсумки і перспективи розвитку радянського франкознавста. Роман "Борислав сміється" і робоча тема у світовій літературі кінця ХІ – початку ХХ ст.

  реферат, добавлен 30.09.2010

 • Внесок українського письменника Івана Франка у розвиток української літературної мови. Вибір засобів висловлювання та тонке відчуття мови. Польські вирази і слова в творах письменника. Необхідність вироблення єдиної української літературної мови.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Зв’язки Івана Франка з життям і культурою Польщі. Ідеї видатного українського революційного демократа щодо зближення польського і українського народів. Висвітлення франківської концепції розвитку і особливостей польської літератури XIX століття.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Тематичне та жанрове оновлення української літератури на прикладі творчості І. Франка. Розкриття парадигми типажів дитячих персонажів прозового циклу Івана Франка про дітей і школі. Дослідження образів "дивної" дитини, дитини-учня і злочинця-підлітка.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Короткий нарис життя Івана Франка як однієї з найбільш видатних фігур української, вітчизняної і світової літератури кінця XІ – початку XX в. Ідеї, прагнення і почуття цілого покоління українського народу, особливості їх відбиття в творах автора.

  реферат, добавлен 19.01.2013

 • Аналіз проблеми унормування шкільної лектури з української літератури, педагогічні мемуари І. Франка. Автобіографізм педагогічного есе "Гірчичне зерно", його жанрові особливості, ґенеза, автотематизм і прийоми авто презентації, принципи методології.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Аналіз іншомовних слів як частини словникового складу української мови, їх вживання у творах художньої літератури. Характеристика життєвого та творчого шляху Івана Франка. Іншомовна лексика у творчій спадщині письменника на прикладі поеми "Мойсей".

  курсовая работа, добавлен 09.12.2015

 • Специфіка розуміння Іваном Франком української літератури XVII-XVIII століть. Вивчення основних етапів еволюції поглядів національної медієвістики. Дослідження художньої цінності української поезії доби Бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка.

  статья, добавлен 31.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.