Європейські вектори розвитку України (за публіцисткою Івана Франка)

Три європейські орієнтири розвитку України, які змоделював Іван Франко: політичний, культурний та ментальний. Аналіз української ідентичності крізь призму категорії "Європа". Основні ментальні ознаки українця-європейця. Розвиток української літератури.

Подобные документы

 • Характеристика позиції Оксани Пахльовської стосовно концепції Івана Франка щодо історії української літератури, а також відносно внеску науковця в гуманітарну науку. Використання принципу поступовості літературного процесу та спадкоємності епох.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

  реферат, добавлен 20.09.2010

 • Дослідження фактів про перебування Івана Франка у селі Курівці Тернопільської області під час передвиборчої агітації 1898 р. Вшанування пам'яті великого письменника. Особисті спогали автора про ім'я "Іван Франко" та знайомство його з прозовими творами.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Листи Івана Франка до відомого літературознавця та пропагандиста української літератури в Німеччині Георга Адама, які охоплюють 1902–1906 роки. Невідомі в літературознавстві сторінки біографії Георга Адама та його зв’язок з українськими письменниками.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Аналіз лірики Івана Франка крізь призму художньо-філософської проблематики людини і природи в руслі світової та слов'янської міфології. Функціональна роль природних образів (явищ, картин) у поетичному тексті. Натурфілософські мотиви у творчості поета.

  автореферат, добавлен 13.08.2015

 • Біографічно-мистецький діалогізм І. Франка та С. Вінценза — двох представників «гуцульської школи» — у контексті польської та української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.. Постать і архитвір Вінценза. "Гуцульські зустрічі" І. Франка і С. Вінценза.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Дослідження польсько-українських літературних взаємозв’язків у роботах Івана Франка. Вивчення феномену "української школи" в польській літературі, найвидатнішими представниками якої вважаються поети-романтики С. Гощинський, Б. Залеський і А. Мальчевський.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Біографічні відомості про життя українського поета І. Франка. Здобуття освіти, схильності та таланти. Коло знайомих митця, їх вплив на подальший розвиток творчої діяльності. Шлюб Івана Франка та Ольги Хоружинської. Музей-садиба поета у Нагуєвичах.

  презентация, добавлен 27.11.2013

 • Біографія життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка. Літературно-критична спадщина крізь призму естетичного сприймання, художній процес формування самоцінності оригінального поняттєво-категоріального апарату.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2014

 • Спрямованість громадської діяльності на гармонізацію інтересів, потреб із вимогами часу та держави - одна з найбільш характерних рис національної свідомості українців. Життєвий і творчий шлях Івана Франка як взірець досконалості української людини.

  статья, добавлен 27.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.