Європейські вектори розвитку України (за публіцисткою Івана Франка)

Три європейські орієнтири розвитку України, які змоделював Іван Франко: політичний, культурний та ментальний. Аналіз української ідентичності крізь призму категорії "Європа". Основні ментальні ознаки українця-європейця. Розвиток української літератури.

Подобные документы

 • Аналіз проблеми унормування шкільної лектури з української літератури та педагогічних мемуарів Івана Франка. Вивчення автобіографізму педагогічного есе "Гірчичне зерно", його жанрових особливостей, ґенези, автотематизму і прийомів автопрезентації.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Дослідження позиції Оксани Пахльовської щодо засадничих літературознавчих принципів Івана Франка, зокрема стосовно його концепції історії української літератури, а також щодо внеску науковця в гуманітарну науку. Характерні риси І. Франка-науковця.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Своєрідність рецепції та інтерпретації ідейно-естетичного дискурсу польської літератури у творчості І. Франка та М. Євшана. Осмислення мистецької спадщини польських авторів крізь призму настанов традиційності та модерності наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Дослідження листів Франка до відомого літературознавця і пропагандиста української літератури в Німеччині Г. Адама до Франка, які охоплюють 1902-1906 р. Невідомі в літературознавстві сторінки біографії Г. Адама, його зв’язок з українськими письменниками.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Характерні риси розвитку української літератури в другій половині XIX ст. Іван Котляревський як зачинатель нової української літератури. Соціально-політичниі умови, які впливали на розвиток літератури. Гоніння російського царату на українську мову.

  презентация, добавлен 16.10.2018

 • Узагальнення ідей націєтворення, сформульованих в публіцистичних творах Івана Франка, у контексті суспільно-політичної ситуації в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. Причини нереалізованості цих ідей та їх актуальність для сучасної української спільноти.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Аналіз критичних думок Івана Франка, у яких представлені згадки про критичну та художню творчість письменника, етнографа, історика М. Грабовського. Місце та роль польського митця в літературному процесі та культурному житті України першої половини ХІХ ст.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Пояснення продуктивності жанрового мислення І. Франка у світлі історико-естетичного досвіду української та світової літератури. Кваліфікація системогенези ліричних жанрів творчого доробку І. Франка як результату диверсифікації його авторської свідомості.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

 • Вплив суспільно-політичної атмосфери в Україні ХІХ століття на мислення та творчість тогочасних письменників. Повість-хроніка Івана Нечуя-Левицького "Хмари" - один з перших творів української літератури, де порушено проблему інтелігенції і народу.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Іван Франко - носій європейського менталітету, який намагався силою публіцистичного слова долучити співвітчизників до культурних, інтелектуальних надбань світової громадськості. Особливості залежності мовної ментальності від соціокультурних факторів.

  статья, добавлен 05.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.