Виникнення моралі

Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

Подобные документы

 • Елементи моралі як ідеального феномену в умовах первіснообщинного ладу. Зв'язок етики й моралі. Етика як вияв рефлексії індивіда у рабовласницькому суспільстві. Мораль феодального та буржуазного суспільства, епохи Відродження. Аналіз комуністичної моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Сутність та природа моралі, соціально-історичний підхід до її виникнення в роботах древніх вчених. Головні соціальні функції та значення моралі в людському суспільстві різних часів. Поняття та системний характер детермінації суспільних стосунків.

  реферат, добавлен 14.09.2011

 • Різноманітність норм сучасної моральної свідомості. Універсальний характер етико-гуманістичних вчень Л. Толстого, М. Ганді, А. Швейцера. Формування моралі цінностями власної культури. Протиставлення загальнолюдської моралі ідеї "загальнолюдини".

  реферат, добавлен 11.04.2016

 • Розгляд поняття і сутності моральної свідомості, її головних принципів, основних категорій та норм, структури та місця у системі моралі. Характеристика структурних компонентів моральної свідомості (когнітивний, світоглядний, поведінковий, емоційний).

  реферат, добавлен 28.02.2012

 • Обґрунтування моралі – теоретична процедура, завдяки якій в етиці доводять необхідність виконання моральних вимог кожною людиною. Протистояння утилітаризму і абсолютизму. Теорія справедливості Дж. Ролза. Поняття про добро і зло. Доктрини природи права.

  реферат, добавлен 27.11.2014

 • Розкриття основних функцій моралі як системи соціально-етичних норм функціонування суспільства. Регулятивна функція моральних норм, їх роль в соціалізації особи. Пізнавальна основа етичних норм, місце етики в системі моральних цінностей суспільства.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу, її соціальні функції та ціннісний зміст. Комплексне вивчення поняття сутності та структури моралі, її місця і значення в творенні суспільності життя. Абсолютизація спекулятивного мислення в етиці Канта.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Культура поведінки як складова частина культури людини. Моральна й естетична грані культури поведінки. Основи формування внутрішньої і зовнішньої культури людини, її моральний і естетичний розвиток. Виникнення та розвиток етикету, його сучасні принципи.

  реферат, добавлен 09.04.2015

 • Всезагальність, універсальність добра, що підносить його носія до безсмертя - сутність релігійно-міфологічної концепції моралі. Аналіз особливостей суспільно-трудової теорії моральності. Табу інцесту та його роль у становленні моральних почуттів.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Етикет як кодекс хороших манер та правил поведінки, його види та значення в житті людини. Правила поведінки у громадських місцях і на вулиці. Ознаки позитивного ставлення дівчини до юнака. Формування моральних цінностей та норм ввічливості людини.

  статья, добавлен 04.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.