Виникнення моралі

Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

Подобные документы

 • Сутність та природа моралі, соціально-історичний підхід до її виникнення в роботах древніх вчених. Головні соціальні функції та значення моралі в людському суспільстві різних часів. Поняття та системний характер детермінації суспільних стосунків.

  реферат, добавлен 14.09.2011

 • Різноманітність норм сучасної моральної свідомості. Універсальний характер етико-гуманістичних вчень Л. Толстого, М. Ганді, А. Швейцера. Формування моралі цінностями власної культури. Протиставлення загальнолюдської моралі ідеї "загальнолюдини".

  реферат, добавлен 11.04.2016

 • Розгляд поняття і сутності моральної свідомості, її головних принципів, основних категорій та норм, структури та місця у системі моралі. Характеристика структурних компонентів моральної свідомості (когнітивний, світоглядний, поведінковий, емоційний).

  реферат, добавлен 28.02.2012

 • Обґрунтування моралі – теоретична процедура, завдяки якій в етиці доводять необхідність виконання моральних вимог кожною людиною. Протистояння утилітаризму і абсолютизму. Теорія справедливості Дж. Ролза. Поняття про добро і зло. Доктрини природи права.

  реферат, добавлен 27.11.2014

 • Розкриття основних функцій моралі як системи соціально-етичних норм функціонування суспільства. Регулятивна функція моральних норм, їх роль в соціалізації особи. Пізнавальна основа етичних норм, місце етики в системі моральних цінностей суспільства.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу, її соціальні функції та ціннісний зміст. Комплексне вивчення поняття сутності та структури моралі, її місця і значення в творенні суспільності життя. Абсолютизація спекулятивного мислення в етиці Канта.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Культура поведінки як складова частина культури людини. Моральна й естетична грані культури поведінки. Основи формування внутрішньої і зовнішньої культури людини, її моральний і естетичний розвиток. Виникнення та розвиток етикету, його сучасні принципи.

  реферат, добавлен 09.04.2015

 • Всезагальність, універсальність добра, що підносить його носія до безсмертя - сутність релігійно-міфологічної концепції моралі. Аналіз особливостей суспільно-трудової теорії моральності. Табу інцесту та його роль у становленні моральних почуттів.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Етикет як кодекс хороших манер та правил поведінки, його види та значення в житті людини. Правила поведінки у громадських місцях і на вулиці. Ознаки позитивного ставлення дівчини до юнака. Формування моральних цінностей та норм ввічливості людини.

  статья, добавлен 04.05.2014

 • Виявлення потенціалу професійної етики для підтримки цінностей моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Проблема взаємовідносин професійної та загальнолюдської моралі. Вплив інституціональних факторів на етику та моральні установки професіоналів.

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.