Виникнення моралі

Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

Подобные документы

 • Моральність як один з основних способів нормативної регуляції дій людини в суспільстві. Виникнення етики, як науки. Моральні принципи на відміну від інших норм і правил мислення і поведінки в психіці людини. Особливість моральної оцінки людських вчинків.

  реферат, добавлен 25.04.2012

 • Оптимістичні та песимістичні концепції на проблему прогресу моралі. Дослідження основних віх прогресу моралі. Характеристика моральних викликів сучасного світу. Аналіз глобальних тенденцій у сучасному світі. Прогнозування особливостей моралі майбутнього.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Мораль як форма суспільної і особистісної свідомості. Поняття, сутність та особливості моралі. Походження моралі. Основні етапи історичного розвитку моралі. Мораль епохи Відродження. Звичаї, традиції, релігійні, правові норми та їх сукупність.

  реферат, добавлен 21.12.2015

 • Сутнісні риси моральних відносин в їх об'єктивній зумовленості способом виробництва умов життя і відносинами в сфері матеріального виробництва. Моральність відносин людини до людини. Система всезагальних моральних підпорядкувань і зобов'язань феодалізму.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Аналіз поняття моралі, її співвідношення з правом. Прояв імперативу моралі в інтуїтивній культурі юриста, їх характеристика у природноправовому просторі. Основний недолік раціоналізму в етиці. Ірраціоналізм, як принцип тлумачення моральних проблем.

  статья, добавлен 29.01.2016

 • Формування уявлень про мораль з раннього дитинства. Особливості засвоювання основних норм та правил моралі, формування моральної якості та схильності у людини. Основна роль моралі у розвитку суспільства та кожної особистості. Головна мета життя людини.

  эссе, добавлен 27.01.2016

 • Поняття добра і зла, моралі і моральності. Основні етапи становлення етики як науки про мораль. Поняття наукової, релігійної та професійної етики. Протиріччя між вимогами загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики. Покращення моралі та людини.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

 • Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм. Взаємозв'язки етики з іншими науками. Методологічні принципи етики. Джерела добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття юридичної етики як різновиду теорії професійної моралі, в якому принципи загальної, професійної етики застосовуються для аналізу моралі. Проблема співвідношення моралі і права. Визначення насильницьких дій як застосуванням сили, з опорою на силу.

  реферат, добавлен 14.12.2017

 • Елементи моралі як ідеального феномену в умовах первіснообщинного ладу. Зв'язок етики й моралі. Етика як вияв рефлексії індивіда у рабовласницькому суспільстві. Мораль феодального та буржуазного суспільства, епохи Відродження. Аналіз комуністичної моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.