Виникнення моралі

Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

Подобные документы

 • Художні тенденції та рухи авангардизму. Історія виникнення кубізму, його принципи та представники. Утворення в Парижі групи "Батолавуар". Характеристика "сезанновського" періоду абстрактного мистецтва. Коротка біографія та творчий шлях Пабло Пікассо.

  курс лекций, добавлен 05.06.2016

 • Концепції соціально-історичної природи моралі. Узгодженість у трудовій діяльності первісних людей. Релігійно-магічні способи регуляції людського життя. Утворення перших системи писаного права. Утвердження загальнолюдських цінностей в суспільстві.

  реферат, добавлен 19.02.2016

 • Потенціал концепцій постмодерну для виявлення тенденцій репрезентації моралі та етики в сучасному соціогуманітарному дискурсі. Необхідність нових етичних підходів до інтерпретацій моралі як феномену в соціокультурних реаліях після постмодерної доби.

  статья, добавлен 15.03.2020

 • Етика - філософська наука, яка досліджує природу, сутність, виникнення, структуру, функції моралі, її прояви у різноманітних сферах діяльності. Створення зразкових і практичних моделей людських стосунків та засобів їх реалізації - одна з задач етики.

  доклад, добавлен 01.05.2015

 • Моральні ситуації, описані Гомером в поемах. Сутність понять "гедонізм", "евдемонізм". Етичні погляди Платона. Функції і норми моралі. "Золоте правило" моралі. Етична свідомість і її структура. Пафос і його відроджувальна роль в художньому творі.

  контрольная работа, добавлен 13.12.2009

 • Розуміння універсальних етичних засад реалізації посттрадиційної моралі в інститут правової культури. Універсалістський зміст базових цінностей в етичному контексті. Розрізнення парадигм філософсько-правового мислення в сучасному етичному дискурсі.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Службовий етикет, яким він має бути. Особливості та принципи ділового етикету в зарубіжних країнах (США, Британії, Франції, Італії, Німеччини). Етикет керівника і підлеглого. Службові бесіди, телефонні розмови, листи. Мовний етикет ділового листування.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Етичні погляди Платона. Функції і норми моралі. Етична свідомість і її структура. Пафос і його відроджувальна роль в художньому творі. Евдемонізм як принцип тлумачення й обґрунтування моралі, відповідно до якого щастя є вищою метою людського життя.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Методологічні підстави прикладної орієнтації етики. Вивчення основних принципів етичної регуляції в сучасному суспільстві. Розуміння всезагальності певних духовних настанов. Формули відношення об'єктивного моральнісного закону до недосконалої волі людини.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Аналіз моралі рабовласницького суспільства, стосунки між рабовласниками і рабами. Формування моральних якостей рабів під час повстань. Стосунки вільних громадян в античних містах-державах. Етика як вияв рефлексії індивіда у рабовласницькому суспільстві.

  реферат, добавлен 17.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.