Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Суть сприймань про благословенне життя як складову уявлень про щастя в українській духовній культурі епохи бароко. Тлумачення бачень про щасливе земне життя християнина в спадщині А. Радивиловського в порівнянні зі спадком І. Гізеля та І. Галятовського.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Розуміння мислителями поняття сенсу життя як земного буття людини. Підходи до розуміння призначення людини й змісту її діяльності філософів епохи Київської Русі. Сутність поняття активної діяльності людини на землі в трактуванні українських мислителів.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Дослідження діяльності як субстанціонального підґрунтя щастя. Вивчення щастя як багатоелементної системи, дослідження її основних елементів. Аналіз феномену щастя у перетворюючій, пізнавальній, ціннісно-орієнтаційній, комунікативній діяльності людини.

  статья, добавлен 30.11.2017

 • Посідання української культури на вагомому місці в історії людської цивілізації. Головна особливість світогляду звичаїв Русі. Протистояння духу і природи та душі і тіла. Характеристика обґрунтування ролі людини в світі. Основні проблеми сенсу життя.

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Підсумовування життя з розрахунку не пережитих радощів, а з тих страждань, яких вдалось уникнути. Визначення насолоди як негативного атрибуту життя, а страждань - позитивного. Усвідомлення найкращим безжурного, спокійного і стерпного існування.

  эссе, добавлен 14.10.2014

 • Щастя - вища телеономна категорія, яка завжди знаходилась в центрі філософських досліджень світських, церковних мислителів. Сімейне благополуччя для православних та католицьких проповідників - не обов’язкова умова земного щастя благочестивої людини.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Життя і творчість поета-байкаря Г. Сковороди, формування його світогляду. Система філософських поглядів Г. Сковороди, його міркування про щастя, відношення філософа до Бога, Біблії, людини та світу. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  реферат, добавлен 14.12.2015

 • Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Життя кожної людини як безцінна, унікальна, неповторна, а також найскладніша форма існування. Життя - це безцінний дар, який людина одержує при народженні. Філософські роздуми про швидкоплинність людського життя. Оцінювання прожитого людиною життя.

  сочинение, добавлен 15.02.2011

 • Теологічна складова поняття щастя. Прагнення до щастя як природне бажання, яке визначуване природою людини. Поняття щастя, його духовні та матеріальні передумови. Висловлювання великих людей про щастя. Тож яка людина може бути по справжньому щаслива?

  доклад, добавлен 14.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.