Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. З’ясування ключових проблем, які обумовили зміст морально-етичних шукань у житті та творчості митця.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • "Сродна праця" як одна з найважливіших категорій в системі філософських і соціологічних поглядів Г. Сковороди в розумінні людини, її діяльності та сенсу життя. Характеристика зв’язку вчення видатного українського філософа з ідеями діячів Реформації.

  курсовая работа, добавлен 19.07.2017

 • Аналіз розмислів Сенеки для виявлення місця й ролі смерті в житті людини, її буття і призначення у світі. Усвідомлення смерті як завершальної події в людському житті. Передумови оптимістичного ставлення до людського життя, визначення його сенсу.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Вплив античних евдемонізму та гедонізму на становлення концепцій щастя у західній філософії. Недоліки заснованих на психологічному гедонізмі сучасних підходів до визначення щастя. Специфіка конституйованої в евдемонізмі кореляції між благом та щастям.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Опис доробок, що виявляють увагу аналізу людського потенціалу, свідомості, розуму, креативності людини у інформаційному суспільстві. Дослідження проблем віртуалізації щодо буття людини сучасного соціуму, сенсу існування людини інформаційного простору.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Проблема вибору смислу життя та соціокультурної детермінації людини. Пошук індивідуумом стійкої платформи для здобуття щастя. Аналіз концепцій осмисленої життєдіяльності людської екзистенції з позицій феліцітарності та розвитку соціокультурності людини.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Розгляд підходів, інтерпретацій та розуміння сучасного іморталізму як глибинної філософсько-антропологічної проблеми. Розкриття поняття безсмертя через дихотомію "життя-смерть". Основні напрямки пошуків радикальних методів продовження людського життя.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Філософські погляди представника американського трансценденталізму Генрі Торо щодо проблеми сенсу людського існування. Філософський експеримент усамітнення, як спроба радикального осмислення місця людини у світі, на лоні природи, вдалі від цивілізації.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини. Діяльність та екзистенціали людського буття. Структура людської діяльності та сутнісні сили людини. Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття.

  реферат, добавлен 06.08.2017

 • Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини. Виведення людського мислення на рівень творення духовного універсуму. Ієрархія цінностей, розмежування матеріальних і духовних цінностей та їх роль у житті людини.

  реферат, добавлен 03.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.