Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Аналіз категорії "сенс життя" у некласичних філософських підходах. Розмежуванні сенсу життя та смислу буття, сенсу життя та життєвих сенсів, смислу буття, сенсо-відчуття й сенсо-розуміння та сенсу і значення в українській філософській літературі.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Смисл життя як морально-світоглядне уявлення людини, за яким вона зіставляє себе і свої вчинки з найвищими цінностями, ідеалом, виправдовується перед собою та іншими. Загальна характеристика головних проблем місця, ролі та призначення людини у світі.

  статья, добавлен 21.02.2018

 • Дослідження витоків екзистенціалізму та поглядів учених-екзистенціалістів на існування, морально-етичні проблеми людини, сенс її життя, що змушує особистість розвиватися. Сенс життя як одне з життєво необхідних завдань, які людина повинна вирішити.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Характеристика космічних гіпотез походження людини. Основна сутність людського життя. Природні, соціальні та духовні виміри існування. Головна особливість концепції філософської антропології. Особистість, як соціально-культурна форма буття індивіда.

  реферат, добавлен 25.02.2015

 • Сутність поняття "буття". Рівні, форми прояву та система людського буття та його характеристики. Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини. Діяльність та екзистенціали людського буття. Види людської діяльності.

  контрольная работа, добавлен 09.12.2009

 • Аналіз творчості та головних наукових праць відомого німецького філософа Артура Шопенгауера. Роздуми філософа про походження та сутність світу, аналіз способів його пізнання. Безцільність людського існування як вища міра пізнання сущого по Шопенгауеру.

  реферат, добавлен 17.03.2010

 • Проблема сенсу життя людини по Франклу, його соціально-психологічний аспект. Визначення та трактування поняття "екзистенціального вакууму", його проявів. Види смислів та цінностей людського життя у концепції філософа. Вчення Франкла про свободу волі.

  реферат, добавлен 31.03.2015

 • Аналіз проблеми сенсу життя людини філософами і мислителями української духовної культури доби середньовіччя. Матеріали пам’яток княжої доби і періоду культурно-національного відродження. Два шляхи осягнення сенсу життя: ангельський і апостольський.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Вплив філософсько-теологічних ідей патристики і схоластики на неотомістське розуміння людиною цілі свого життя, залежність тлумачення сенсу життя від світоглядної картини світу. Характерні особливості тлумачення філософами польського неотомізму поняття.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Вади, притаманні науково-природничому розумінню людини. Розуміння сенсу і цінності людського життя. Поняття смерті (безсмертя) у філософській думці. Образи і символи смерті в культурі. Віра в оригінальну силу космології, релігійних і філософських систем.

  реферат, добавлен 28.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.