Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Дослідження філософсько-світоглядного погляду на життя. Аналіз смислу людського буття. Сучасне наукове пізнання сутності живого. Порівняння значущості "життєдайності" в розвитку людського роду та в індивідуальному розвитку кожного представника цього роду.

  реферат, добавлен 23.04.2012

 • Основні етапи життя М.О. Бердяєва. Вивчення російської релігійної думки. Неприйняття філософом марксизму та комунізму. Розробка проблем сенсу існування особистості. Створення концепції божественного походження свободи та творчості як призначення людини.

  реферат, добавлен 12.04.2014

 • Дві проблеми становлення людини як духовної цілісності — смисли її життя та досягнення гармонії — цілісності. Дослідження діалектики цього співвідношення, що дозволяє охарактеризувати духовність як динаміку розгортання внутрішньої сутності людини.

  статья, добавлен 01.06.2017

 • Зв’язок любові до себе з пошуком свого призначення. Визначення, що ніжне ставлення до себе на рівні власної духовності знімає напруженість стосунків між своїми "Я", що полегшує ідентифікацію призначення та відкриває можливість до творчого співбуття.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Проблематичність людського буття, сперечання еволюціонізму та креаціонізму. Поняття екзистенціалу людського буття. Структура людської діяльності та її можливі сутнісні сили, версії походження людини. Життя, буття та існування як характеристики людини.

  статья, добавлен 20.08.2017

 • Інтерпретація міфопоетичного уявлення про єдність та взаємообумовленість буття людини і Космосу в п’єсах В. Шекспіра. Смисловий пошук сенсу життя людини та формування світоглядної ролі мистецтва. Поняття та характеристика культурологічної герменевтики.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Гуманістична сутність культури як способу людського буття, що генерує індивідуально-особистісний сенс життя. Специфіка соціодинаміки культури, її зв’язок з індивідуальним розвитком. Базові формотворення індивідуальної культури згідно з вимогами розвитку.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Предмет та проблемне поле фізичної антропології як самостійної науки. Основні завдання та напрямки фізичної антропології. Погляд на людину як на істоту історичну, аналіз проблем визначення її походження і призначення. Сенс та цінності життя людини.

  контрольная работа, добавлен 05.02.2018

 • Проблема людини та абсурдності її існування в роботах представників російської та української філософських шкіл. Окреслення основних ознак природи людини, абсурду та сенсу життя у філософській системі мислителя. Найголовніше призначення людини за А. Камю.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Дослідження проблеми людини в філософії, основні тези концепції людини Т. Аквінського і антропологізму Сократа. Розгляд душі як основи буття, джерела духовного і фізичного життя. Обґрунтування цінності та значущості життя людини з позиції поетів і митців.

  эссе, добавлен 09.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.