Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Глобалізаційні умови як новітнє середовище, що змінює розгортання процесів маргіналізації і формування станів перехідності. Споживання речей в якості мети, сенсу та міри щастя як категорії якості життя – наслідок розповсюдження філософії споживацтва.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Розгляд витоків екзистенціалізму; аналіз поглядів учених-екзистенціалістів на існування людини. Конкретний сенс, який неможливий без важливих цінностей, які є найвищою метою існування людини. Вичерпування можливостей методологізму та пріоритет проблем.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Проблема пошуку особою шляху до щастя та досконалості в баченні Георгія Кониського. Заперечення абсолютності внутрішньої і зовнішньої поляризації людини. Тлумачення моральної поведінки людини-християнина. Віра як найпевніший шлях до досконалості.

  статья, добавлен 11.09.2013

 • Основні етапи життя М.О. Бердяєва. Вивчення російської релігійної думки. Неприйняття філософом марксизму та комунізму. Розробка проблем сенсу існування особистості. Створення концепції божественного походження свободи та творчості як призначення людини.

  реферат, добавлен 12.04.2014

 • Дослідження філософсько-світоглядного погляду на життя. Аналіз смислу людського буття. Сучасне наукове пізнання сутності живого. Порівняння значущості "життєдайності" в розвитку людського роду та в індивідуальному розвитку кожного представника цього роду.

  реферат, добавлен 23.04.2012

 • Дві проблеми становлення людини як духовної цілісності — смисли її життя та досягнення гармонії — цілісності. Дослідження діалектики цього співвідношення, що дозволяє охарактеризувати духовність як динаміку розгортання внутрішньої сутності людини.

  статья, добавлен 01.06.2017

 • Зв’язок любові до себе з пошуком свого призначення. Визначення, що ніжне ставлення до себе на рівні власної духовності знімає напруженість стосунків між своїми "Я", що полегшує ідентифікацію призначення та відкриває можливість до творчого співбуття.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Гуманістична сутність культури як способу людського буття, що генерує індивідуально-особистісний сенс життя. Специфіка соціодинаміки культури, її зв’язок з індивідуальним розвитком. Базові формотворення індивідуальної культури згідно з вимогами розвитку.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Проблематичність людського буття, сперечання еволюціонізму та креаціонізму. Поняття екзистенціалу людського буття. Структура людської діяльності та її можливі сутнісні сили, версії походження людини. Життя, буття та існування як характеристики людини.

  статья, добавлен 20.08.2017

 • Інтерпретація міфопоетичного уявлення про єдність та взаємообумовленість буття людини і Космосу в п’єсах В. Шекспіра. Смисловий пошук сенсу життя людини та формування світоглядної ролі мистецтва. Поняття та характеристика культурологічної герменевтики.

  статья, добавлен 27.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.