Іван Франко: життя та творчість

Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

Подобные документы

 • Узагальнення поглядів І. Франка на творчість М. Гоголя, їх викладення в літературно-критичних статтях та листах письменника. Оцінка діяльності Франка-перекладача щодо популяризації художньої спадщини Гоголя в Галичині. Значення творів Гоголя для культури.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Біографія українського письменника Івана Франка. Друк літературних творів в студентському університетському журналі у Львові "Друг". Перший арешт та звільнення з тюрми. Викладання історії української літератури. Погіршення здоров'я та смерть письменника.

  реферат, добавлен 19.11.2010

 • Творчість Івана Франка в загальнокультурному аспекті. Художнє втілення історії, певні часові зрізи, героїчні події, знакові постаті в художній спадщині письменника. Короткий аналіз праць впливового духовного письменника-полеміста Івана Вишенського.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Життєвий та творчий шлях культурно-громадського діяча Івана Франка. Гурткова діяльність Українського письменника. Участь в радикальних партійних організаціях як важливий етап життєвого шляху поета. Тюремний шлях як покарання за політичні погляди.

  реферат, добавлен 23.10.2010

 • Тяжкий життєвий шлях і багатогранна творчість І. Франка, відображення в його прозі та поезії проблем національної ідентичності українського народу. Літературна, просвітницька, громадсько-політична, наукова та публіцистична діяльність відомого письменника.

  реферат, добавлен 27.01.2013

 • Спогади сучасників як безцінне джерело для розуміння епохи і життя відомих людей. Огляд спогадів польського письменника Г. Сафріна з його книги "Дотепні і особливі історії мого життя" про Івана Франка, яка не була ще перекладена українською мовою.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Біографія життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка. Літературно-критична спадщина крізь призму естетичного сприймання, художній процес формування самоцінності оригінального поняттєво-категоріального апарату.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2014

 • Аналіз поглядів Івана Франка на проблему українського народного віршування. Характеристика наукової спадщини письменника в галузі народної поетичної творчості. Огляд його досліджень народної ритміки, співвідношення змісту та форми в народному віршуванні.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Аналіз наукового видання "Мовний світ Івана Франка" - багатогранного дослідження мовної особистості письменника, здійсненого О. Сербенською. Розгляд мовностилістичної та лінгвістичної площин в творчості І. Франка. Висвітлення творчої спадщини Каменяра.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Ознайомлення з політичними поглядами Івана Франка в контексті соціального пізнання, що знайшли своє відображення у критичній спадщині письменника. Аналіз ролі художнього твору у відображенні суспільно-політичних фактів дійсності в інтерпретації Франка.

  статья, добавлен 02.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.